Φώτο: Facebook

Συνέχισε κερδοφόρα και το 2019 η Byte Computer

Οι πολύ θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές της Byte Computer περιόρισαν τον καθαρό δανεισμό, ενώ τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2019 είχαν διαμορφωθεί στα 14,012 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2019 η Byte Computer, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα η εισηγμένη:

  • Αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 24 στα 29,7 εκατ. ευρώ.
  •  Διεύρυνε το EBITDA από το 1,6 στο 1,98 εκατ. ευρώ και την καθαρή κερδοφορία από τα 341 στα 599 χιλ. ευρώ.
  • Στα αξιοσημείωτα της χρονιάς συγκαταλέγονται οι πολύ θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που περιόρισαν τον καθαρό δανεισμό. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2019 είχαν διαμορφωθεί στα 14,012 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διοίκηση της: «ο Ομιλος BYTE και κατά το έτος 2019 επέτυχε τους στόχους, τους οποίους η διοίκησή του είχε θέσει και προγραμματίσει ήδη από τα τέλη της προηγουμένης χρήσεως, για την εμπορική και εν γένει επιχειρηματική του πορεία και την χρηματοοικονομική του ευρωστία για το εν λόγω έτος (2019).

Η πρόβλεψη για το έτος 2020 είναι ότι ο όμιλος αναμένεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τη κερδοφόρα πορεία του 2019, μέσω και της εκτελέσεως των ήδη εκτελουμένων, αλλά και των νέων αναληφθέντων μεγάλων έργων του δημοσίου τομέα, αλλά και εκείνων τα οποία αναμένεται να αναλάβει εντός του έτους 2020.

Τέλος, ο Όμιλος, στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχειρίσεως, έχει θέσει ως στόχο και σκοπό την διατήρηση της στρατηγικής του για την ταυτόχρονη βελτίωση αφ΄ ενός του κύκλου εργασιών και των κερδών του και αφ’ ετέρου στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών και στην συγκράτηση των δαπανών, ώστε να συνεχισθεί και ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εμπορική και ταμειακή του ευρωστία, με βραχυπρόθεσμα, αλλά και μέσο-μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα.

Και όλα αυτά τα επιτυγχάνει, παρά τα μεγάλα εγγενή προβλήματα της εθνικής οικονομίας και την εξ αιτίας αυτής στρέβλωση της αγοράς, η οποία επηρεάζεται δυσμενώς και από την παγκόσμια οικονομική συγκυρία και την συνεχώς αυξανομένη ύφεση, αλλά και από τις προκύψασες πρωτοφανείς και απρόβλεπτες συνθήκες λόγω της εξαπλώσεως της επιδημίας του covid-19 παγκοσμίως και στην χώρα μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Deloitte o ειδικός έλεγχος της MLS, καθυστερεί ο ισολογισμός του 2019

Η διάρκεια του ειδικού ελέγχου θα ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες και έτσι η εταιρία δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, 30 Ιουνίου 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Σε 2-3 ημέρες η παράδοση ηλεκτρονικών παραγγελιών

Η εταιρία κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλάσιο αριθμό παραδόσεων, περισσότερες από 32.000 κλήσεις την ημέρα, 7,7 εκατομμύρια επισκέψεις στην ιστοσελίδα της και άνω των 330.000 παραγγελιών μόλις τις πρώτες ημέρες από την εκκίνηση του καραντίνας.