ΟΛΘ: Αποχωρεί από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Σ. Θεοφάνης 

Ο βασικός μέτοχος της ΟΛΘ προτίθεται να προτείνει για τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο και για τη θέση του CEO τον κ. Franco Nicola Cupolo.

Την αποχώρηση του κ. Σωτηρίου Θεοφάνη από τη θέση τόσο του προέδρου όσο και του διευθύνοντος συμβούλου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η συμβολή του κ. Θεοφάνη στην αναδιοργάνωση της ΟΛΘ μετά την ανάληψη της Διοίκησης της Εταιρείας από την ιδιωτική επενδυτική Κοινοπραξία υπήρξε καθοριστική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες εξωστρέφειας, υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος και ανάδειξης του λιμένα σε κύρια Λιμενική Πύλη της Ν.Α. Ευρώπης.

Σε αναγνώριση της συμβολής του, ο βασικός μέτοχος της ΟΛΘ, η εταιρεία SEGT, προτίθεται να προτείνει τη συμμετοχή του κ. Θεοφάνη στο νέο Δ.Σ. της εταιρείας.

Παράλληλα, ο βασικός μέτοχος της ΟΛΘ προτίθεται να προτείνει για τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο και για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον κ. Franco Nicola Cupolo.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Kαταβολή μερίσματος €1,1115/μετοχή από 13 Ιουλίου

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.  Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.».