ΓΔ: 902.32 0.74% Τζίρος: 30.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:29:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

ΕΧΑΕ: Αύξηση 6,1% στα έσοδα α' εξαμήνου, στα 14,50 εκατ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ. έναντι 2,24 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Η αυξημένη συναλλαγματική δραστηριότητα οδήγησε σε αύξηση κατά 6,1% τα έσοδα της ΕΧΑΕ στο α' εξάμηνο του 2020, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 14,50 εκατ. ευρώ από 13,66 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου κατά το α' εξάμηνο  η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα 75,3 εκατ. αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (66,7 εκατ.).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 9,48 εκατ. έναντι 8,68 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθαν στα 5,01 εκατ., αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα 4,98 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 2,87 εκατ. έναντι 2,96 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 3%. Για το 1ο εξάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ. έναντι 2,24 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,038 ευρώ έναντι 0,037 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο εξάμηνο του 2020 μειωμένος κατά 26,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ο εξαμήνου του 2019 (49,4 δισ. έναντι 51,3 δισ.). 

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19

O Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την δραστηριότητά του, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID–19 ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του έτους, συγκριτικά με εκείνα του 1ου εξαμήνου 2019, παρουσιάζουν θετική μεταβολή, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης που καταγράφηκε το α' τρίμηνο, παρότι τα μεγέθη της αγοράς- όπως παγκοσμίως - επιδεινώθηκαν σημαντικά το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παρ΄ όλη την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 συνεχίζει να περιορίζει τη συναλλακτική δραστηριότητα το διανυόμενο 3ο τρίμηνο, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε χαμηλά τριετίας.
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΑΕ: Στις 11 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 1,95 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ για το πρώτο τρίμηνο

Kατά το 1ο τρίμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,9 εκ. ευρώ, μειωμένη κατά 11,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 2%.