Φώτο: Nikas

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 10 εκατ. ευρώ προχώρησε η Νίκας

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

H εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της , 20/12/2019 και 26/6/2020, προχώρησε, στις 31 Ιουλίου 2020, στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως €10.000.000 (δέκα εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ναι» από τη Γενική Συνέλευση της Νίκας στις αλλαγές για την ΑΜΚ 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Νίκας ενέκρινε τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική αποδοχών αλλά και τη μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.