Αύξηση των κερδών της Entersoft παρά την πανδημία

Υπερτριπλασιάστηκαν τα ρευστά διαθέσιμα της Entersoft στα 9,3 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με σταθερά έσοδα και αυξημένα κέρδη ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2020 η Entersoft. Η άνοδος των κερδώνπροέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link σε Ελλάδα αλλά και των θυγατρικών σε Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Σε επίπεδο ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 8,02 εκ. ευρώ έναντι 8,04 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αναπτύχθηκαν με ισχυρότερο ρυθμό και ανήλθαν σε 2,62 εκ. ευρώ, έναντι 1,92 εκ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 36%.

Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 6,15 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν στα 1,80 εκ. Ευρώ.

Τα ρευστά διαθέσιμα του ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 9,3 εκ ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού δίνουν στον όμιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν τα 12 εκ ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 εκ ευρώ προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Ο Όμιλος εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για το δεύτερο εξάμηνο έχει ενισχυθεί το ανεκτέλεστο από νέα έργα ενώ η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να τονώσει τα έσοδα τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link που κατέχει ηγετική θέση ως Πάροχος Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Entersoft στο Χρηματιστήριο

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι 7 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς.