Φώτο: Shutterstock

Πέρασαν στο ΤΜΕΔΕ 182 ακίνητα της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Atticabank Properties στο ταμείο των μηχανικών με τίμημα 1,18 εκατ. ευρώ και κέρδος 680.000 ευρώ για την τράπεζα.

Στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), πέρασε το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Atticabank Properties, θυγατρικής της Attica Bank. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι ενταγμένα τα ιδιόκτητα και τα επενδυτικά ακίνητα της Attica Bank.

Το χαρτοφυλάκιο αφορά σε 182 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Αποτελείται από τα ιδιόκτητα ακίνητα της Attica Bank, αλλά και επενδυτικά, τα οποία αφορούν κατά 43% σε εμπορικά-επαγγελματικά ακίνητα, 30% σε οικιστικά, 20% σε βιομηχανικά-βιοτεχνικά και κατά 7% σε γη και οικόπεδα. Αυτά βρίσκονται σε ποσοστό 23% στην Αττική, κατά 30% σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ το 48% βρίσκεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σημειώνεται, ότι στη διαχείριση θα προστεθούν και τα 21 ιδιόκτητα ακίνητα του ΤΜΕΔΕ.

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού τόσο του Ταμείου όσο και της τράπεζας, ενώ το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 1.180.528,33 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος ανέφερε πως «στόχος του ΤΜΕΔΕ είναι να αναπτυχθεί και να εμπλουτιστεί το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, όχι μόνο με τα ήδη υπάρχοντα ακίνητα που βρίσκονται υπό την κατοχή του Ταμείου, αλλά και με ακίνητα άλλων φορέων ή νομικών προσώπων. Πρόσθετα, στόχος είναι η ανάπτυξη των παραπάνω ακινήτων, αλλά και η διαχείρισή τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, σε συνέχεια της λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27-05-2020 σε συνδυασμό με τη λήψη σχετικής έγκρισης από την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24-06-2020, και κατόπιν των κατά νόμο δημοσιεύσεων των άνω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ, ολοκληρώθηκε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία "Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων", με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 1.180.528,33 ευρώ.

Το κέρδος από τη συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το β' εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε ποσό 680.528,33 ευρώ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στο 46,32% το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ, στο 32,34% του e-ΕΦΚΑ

Έπειτα από τη μεταβίβαση στις 25/08/2020 63.758.540 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του, Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Henderson Park και Hines: Αγορά 71.000 τ.μ. στη Βούλα για ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών

Η έκταση βρίσκεται στη Βούλα και, σύμφωνα με το σχεδιασμό των δυο εταιριών, θα δημιουργηθεί συγκρότημα 400 κατοικιών με κοινές υποδομές, ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και υπηρεσίες ασφάλειας με στόχο την κατασκευή του εντός των επόμενων τεσσάρων ετών.