Φώτο: ΑΠΕ

Βρέθηκαν προμηθευτές με ακραίες τιμές στα υγειονομικά είδη για τον Covid-19

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας από την Επ. Ανταγωνισμού για τις συνθήκες που επικρατούν στη διακίνηση προστατευτικών μασκών και προϊόντων υγιεινής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις αγορές αναγκαίου υγειονομικού υλικού, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας και ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων, για τον προσδιορισμό των εταιρειών με υπερβολικές τιμές κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του Covid - 19. 

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη ως αποτέλεσμα της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης του εν λόγω υγειονομικού και ιατρικού εξοπλισμού καθώς και της ανάγκης άμεσης προμήθειας των συγκεκριμένων προϊόντων κατά παρέκκλιση των τυπικών διαγωνιστικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδήγησε σε αυξημένες τιμές προερχόμενες από  πρακτικές επιχειρήσεων στην αλυσίδα διανομής.

Η έρευνα βασίστηκε σε δύο πηγές δεδομένων ήτοι σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από την ΕΑ από τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας και σε δεδομένα από την ανοιχτή πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων “Diavgeia.gov.gr”. Το τελικό σύνολο των δεδομένων που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν 917 παρατηρήσεις: 808 προερχόμενες από τη συλλογή πληροφοριών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και 109 από την πλατφόρμα Διαύγεια.

Συνολικά, υπάρχουν 120 μοναδικοί προμηθευτές που εκπροσωπούνται στα δεδομένα. Με βάση τις ακραίες τιμές, 29 προμηθευτές πωλούσαν προϊόντα με μία (1) τυπική απόκλιση πάνω από τη μέση τιμή του δεδομένου προϊόντος, ενώ για 17 προμηθευτές, η τιμή ξεπέρασε τη μέση τιμή κατά 2 τυπικές αποκλίσεις. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι τιμές που προσφέρονται από 5 προμηθευτές μπορούν να θεωρηθούν ως δυνητικές ακραίες τιμές. 2 από αυτούς τους προμηθευτές προέκυψε ότι είχαν ακραίες τιμές.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, με την επιβολή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, αυστηρότατων κυρώσεων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από την Επ. Ανταγωνισμού η εξαγορά Euromedica από Farralon

Εγκρίνεται η συγκέντρωση που αφορά τις αγορές ιδιωτικών γενικών κλινικών, ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, αγορά ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενέκρινε τη συγχώνευση ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος η Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Σύμφωνα με την Επιτροπή η εν λόγω συγχώνευση «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Beat στην Επ. Ανταγωνισμού κατά του νόμου Σπίρτζη

Η εταιρεία ζητά την παρέμβαση της Επιτροπής καθώς ο νόμος απαγορεύει στις εταιρείες διαμεσολάβησης να προσφέρουν μειωμένες τιμές και τις εξομοιώνει με εταιρείες μεταφορών με την απειλή εξοντωτικών προστίμων.