Φωτο: Shutterstock

Αναβλήθηκε η συνέλευση για έγκριση ισολογισμού 2019 της Folli-Follie

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό και αυτό οδήγησε στην αναβολή της συνέλευσης για την έγκρισή τους.

Την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού του 2019, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Folli-Follie. 

Πιο αναλυτικά, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 41.830.391 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και συνεπώς η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 62,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν ανήλθαν σε 41.830.391, αντιστοιχούσες σε 62,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Ετήσια Έκθεση για την εν θέματι χρήση 2019 θα δημοσιευθεί και θα τεθεί υπόψη των μετόχων μετά την πραγματοποίηση του τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019 από τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή που εξελέγη κατά την αμέσως προηγηθείσα εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στους μετόχους την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καθώς άπαντα συνέχονται απολύτως με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 29.926.169 μετοχών, ήτοι με ποσοστό 71,54% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της ημερομηνίας της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης. Κατά της εισήγησης περί αναβολής ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 137.043 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,33% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.767.179 μετοχές, ήτοι ποσοστό 28,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 2 

Κατόπιν αυτού, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατέστη άνευ αντικειμένου και η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε στο σύνολό της. Μετά την ολοκλήρωση και δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση του τρέχοντος έτους, με την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός 2018 της Folli χωρίς απαλλαγή ευθυνών της διοίκησης

Η PwC ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2019. Η διοίκηση της Folli-Follie δεν απαλλάχθηκε των ευθυνών της εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη φυλακή Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος για το σκάνδαλο της Folli Follie

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η Καίτη Κουτσολιούτσου. Και οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι, ενώπιον της 35ης ανακρίτριας, για 11 ώρες, με σωρεία κακουργηματικών αδικημάτων.