ΕΤΕ και Πειραιώς οργάνωσαν την έκδοση δανείου 400 εκατ. του ΑΔΜΗΕ

Η Χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα (6 ετών) και το προϊόν της θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και για κάλυψη επιχειρηματικών σκοπών.

Τη διοργάνωση και συμβασιοποίηση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους έως 400 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ολοκλήρωσαν οι Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, υπό το Συντονισμό της ΕΤΕ με Συνδιοργανωτή την Τρ. Πειραιώς και επιπλέον Συμμετέχουσες Τράπεζες την  Bank of China (Luxemburg) S.A και την Alpha Bank (MLAs). 

Η Χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα (6 ετών) και το προϊόν της θα χρησιμοποιηθεί, αφενός, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας και αφετέρου, για την κάλυψη των επιχειρηματικών της σκοπών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα. Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα που προσδιορίστηκε από την εταιρεία.

Η κ. Ελένη Βρεττού, ανώτερη γενική διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, σχολιάζει σχετικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Corporate & Investment Banking, επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην υποστήριξη στρατηγικών έργων στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Εν μέσω μιας δύσκολης εγχώριας και διεθνούς συγκυρίας για την οικονομία, η ολοκλήρωση της εν λόγω χρηματοδότησης αποτελεί μία σημαντική επιτυχία στο πλαίσιο της συνεπούς και σταθερής δέσμευσης της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των πελατών μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό μας».

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, σχολιάζει σχετικά: «Η Χρηματοδότηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση και τη διαρκή στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στον ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Τομέα της Ενέργειας ενισχύοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Εταιρεία, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στη διοργάνωση, δόμηση και κάλυψη σχετικών συναλλαγών. Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα, συναλλαγές οι οποίες ενισχύουν και επιταχύνουν την ανάπτυξη των υποδομών της Χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με επίκεντρο πάντα τη στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ