Φώτο: Mls

Πρόσκληση της MLS σε ομολογιούχους για Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με τους κατόχους ομολόγων να καλούνται να λάβουν αποφάσεις για μία σειρά από κρίσιμα θέματα.

Πρόκληση προς τους ομολογιούχους για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν σειρά αποφάσεων απεύθυνε η εταιρεία MLS. Η πρόσκληση καταφθάνει μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναμένει τις αποφάσεις των ομολογιούχων προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις. 

Η ΓΣ θα γίνει τη  Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η πρόσκληση προβλέπει να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα:

  • Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία) και 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) του Προγράμματος. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).
  • Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 «Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού – Καταβολή Κουπονιού» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
  • Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιού περιόδου από 13.07.2020 έως 12.10.2020 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία). Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 2 τροποποίησης.
  • Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.  
MLS: Πρόσκληση προς ομολογιούχους
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MLS: Δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 17 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της MLS

Αίτημα υπέβαλε η MLS για μετάθεση πληρωμής κουπονιού ΜΛΣ02 κατά τρεις μήνες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της COVID19 στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.