Φώτο: Trastor

Trastor: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 84,3 εκατ. ευρώ

Ποσό έως 63 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και το υπόλοιπο ποσό για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας.

Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου το ύψος του οποίου μπορεί να φθάσει έως και τα 84,3 εκατ. ευρώ προχωρά η εταιρεία Trastor. 

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία τονίζει ότι  ποσό έως και 63 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ενώ το υπόλοιπο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. 

Πιο αναλυτικά η Trastor τονίζει ότι: «Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 05.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνηψε την 11.11.2020 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και €84.300.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003. 

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό έως και € 64.300.000 θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας». 
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Απόκτηση του 100% κτιρίου επί των οδών Φιλελλήνων & ‘Οθωνος

Πρόκειται για την απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας επιφάνειας 161,11 τ.μ. Το τίμημα που προσέφερε η εταιρεία ανήλθε στα 625.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν κατά την ΑΜΚ της εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020.