ΓΔ: 895.19 -0.25% Τζίρος: 50.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Info Quest

Η πανδημία αύξησε 20% τις πωλήσεις της Quest στο 9μηνο

Με την πανδημία να έχει ενισχύσει την ζήτηση στους περισσότερους από τους κλάδους που δραστηριοποιείται, ο όμιλος Quest καταγράφει ενισχυμένα αποτελέσματα εννεαμήνου. Αύξηση 9,4% της λειτουργικής κερδοφορίας.

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Quest στο εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς η πανδημία έχει ενισχύσει σημαντικά τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο), εξαιτίας των αλλαγών που έχουν υπάρξει στις καταναλωτικές συνήθειες και δείχνουν να παγιώνονται και να παραμένουν δυναμικές και μετά την εποχή του κορονοϊού.

Ο όμιλος Quest στο εννεάμηνο του 2020 σημείωσε αύξηση 20,2% των πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, ενώ ενισχύθηκε επίσης κατά 9,4% σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και είδε τα προ φόρων κέρδη να σημειώνουν άνοδο 10,1%. Παράλληλα τα καθαρά μετά φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 53,4%.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 11,6 εκ. ευρώ, έναντι 13,9 εκ. ευρώ που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και -24,7 εκ. ευρώ στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 16,5 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,7 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η πλειονότητα των φετινών επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα €150 εκ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Quest

quest, texnologia, pliroforiki, metafores

Αποτελέσματα εννεαμήνου ανά δραστηριότητα

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm). Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+29,3%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 32,2% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά €1,4 εκ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει διπλασιαστεί, παρουσιάζοντας βελτίωση και στα περιθώρια κέρδους.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems). Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+10,2%), αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+69,6%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας βελτιώνοντας και τα περιθώρια κέρδους.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier). Στο εννεάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,5%). Η εταιρεία κατά το Β’ τρίμηνο είχε έκτακτες δαπάνες (άνω του €1 εκ.) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου με ισόποση επίδραση στα αποτελέσματά της.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink). Κατά το εννεάμηνο του 2020 σημειώθηκε οριακή αύξηση στις πωλήσεις (1,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-56,4%), που οφείλεται τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Κατά το εννεάμηνο του 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 45,7% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 73,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αλματώδης αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 9Μ περιλαμβάνουν και έκτακτες αρνητικές προβλέψεις ύψους €0,49 εκ. για ενδεχόμενη έκτακτη φορολογία για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ μέσω έκτακτης εισφοράς.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €7,6 εκ. σε σχέση με €6,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €6,2 εκ. έναντι €5,3 εκ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν ζημιές €4,9 εκ. έναντι κερδών €5,3 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έσοδα της μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €6,3 εκ. έναντι €5,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για μέχρι τέλος του 2020

Προϊόντα Πληροφορικής: Με βάση την εμπειρία του Απριλίου, φαίνεται ότι είναι η δραστηριότητα του Ομίλου που επηρεάζεται περισσότερο από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων. Εντούτοις αυτή τη φορά εκτιμάται ότι υπάρχει καλύτερη προετοιμασία στη διαχείριση ηλεκτρονικών πωλήσεων από τα δίκτυα λιανικής, με αποτέλεσμα να αναμένεται αναπλήρωση σε μεγάλο βαθμό του τζίρου των φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα οι κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις κ.λ.π.) στην περίοδο του lockdown μειώνουν το λειτουργικό κόστος, οπότε η επίπτωση στα μεγέθη της κερδοφορίας αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένη και διαχειρίσιμη.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από το Covid19. Εκτιμάται ότι και το τελευταίο τρίμηνο η εταιρεία θα έχει αντίστοιχη πορεία με αυτή του εννεαμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν από το μήνα Απρίλιο και μετά αυξημένη ζήτηση, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας κατά τις περιόδους του “lockdown”. Για το τέλος του έτους αναμένεται να ενταθεί η τάση αύξησης του τζίρου, ενώ ενδεχομένως να συμπιεστούν προσωρινά τα περιθώρια κέρδους.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Για το τέλος του έτους αναμένεται ανάλογη πορεία με αυτή του εννεαμήνου, δεδομένης της επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων σε λιανική και εστίαση αλλά και των λόγων που επηρέασαν το εννεάμηνο.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας. Η ενδεχομένη επιβολή έκτακτης φορολογίας στη χρήση 2020 για την κάλυψη του ελλείματος τους συστήματος, δεδομένης της ήδη ληφθείσας πρόβλεψης στο 9Μ, θα έχει περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα του υπόλοιπου έτους.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ, από 28/6 η καταβολή μερίσματος 0,30 ευρώ

Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 οι  μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.