ΓΔ: 877.99 0.19% Τζίρος: 40.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτό: ΙΑΣΩ

Ιασώ: Μη ουσιώδης η επίπτωση της πανδημίας στα αποτελέσματα του 2020

Ο κλάδος της Υγείας στο σύνολο του παρουσίασε βελτίωση της ζήτησης εντός του 3ου τρίμηνου σε αντίθεση με τους άλλους Κλάδους της Οικονομίας των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για το περιορισμό της πανδημίας.

Η επίπτωση της πανδημίας στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ιασώ για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι μη ουσιώδης αναφέρεται σε απάντηση του Ομίλου σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η ΙΑΣΩ ΑΕ, σε συνέχεια της από 27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο πλαίσιο ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, αναφέρει συμπληρωματικά τα ακόλουθα ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2020:

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναταράξεις τόσο την παγκόσμια υγεία όσο και την οικονομία, εγκαθιστώντας νέες νόρμες και σημαντικούς περιορισμούς σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Σε οικονομικό επίπεδο, πέρα των αρνητικών επιδράσεων λόγω της διακοπής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και των σημαντικών δυσλειτουργιών στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, οι προοπτικές για το μέλλον παραμένουν για την ώρα εξαιρετικά ασαφείς.

Η εταιρεία όπως αναφέρεται και στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα στη σημείωση IV) Σημαντικά γεγονότα κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, στις ενότητες COVID-19, Σύσταση Ειδικής Επιτροπής λόγω της πανδημίας, Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της πανδημίας, έχει προχωρήσει στη γνωστοποίηση των μέτρων που έχει λάβει από υγειονομική πλευρά με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και όλων των συναλλασσόμενων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών έτσι ώστε να υποστηρίζουν την τηλεργασία και την τηλεδιάσκεψη και να επιτυγχάνεται η μέγιστη ευελιξία στις επιχειρηματικές δράσεις και στα γενικότερα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας

«Όπως ήδη αναφέρθηκε στις δημοσιευθείσες Οικονομικές καταστάσεις του Α΄ Εξάμηνου του 2020, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας μικρή μόνο κάμψη της τάξης του 1,74%.

Συγκεκριμένα, η πτώση των περιστατικών που παρατηρήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 σε ορισμένους τομείς όπως του διαγνωστικού τομέα (ανοικτή νοσηλεία), των περιστατικών παιδιατρικών νοσηλειών και των χειρουργικών επεμβάσεων αντισταθμίστηκε κατά μεγάλο μέρος εντός των μηνών Μαϊου και Ιουνίου όπου άρθηκαν μερικώς τα μέτρα του lock down.

Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας επηρεάστηκαν κυρίως από τα ακόλουθα:

 • Ο τομέας της Μαιευτικής παρουσίασε αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο Εξάμηνο του 2019 αφού δεν επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας
 • Ο τομέας των γυναικολογικών χειρουργείων υποχώρησε σημαντικά κατά 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο συγκριτικό Εξάμηνο, λόγω του περιορισμού των χειρουργείων κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
 • Τα υπόλοιπα τμήματα συνολικά των εσωτερικών ασθενών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,3% ενώ ο κύκλος εργασιών βελτιώθηκε σημαντικά από την έναρξη λειτουργίας των νέων τμημάτων εντός του Ά Εξαμήνου του 2020
 • Μείωση εσόδων κατά 7,4% των εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικόςθεραπευτικός τομέας) προερχόμενη από τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ενώ παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη μετά το Μάϊο συνεπικουρούμενη από τα covid19 τεστ.
 • Ο κύκλος εργασιών του τομέα της Παιδιατρικής υποχώρησε σημαντικά λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού κατά 10,1%, ο οποίος όμως δεν αποτελεί σημαντικό μέρος του συνόλου του κύκλου εργασιών
 • Τα λοιπά έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο Εξάμηνο του 2019 κυρίως λόγω των κρατικών υποχρεωτικών ρυθμίσεων μείωσης των ενοικίων κατά 40% των πληγέντων επιχειρήσεων στο ισχύον διάστημα της πανδημίας.

Τα έξοδα της εταιρείας επηρεάστηκαν κυρίως από τα ακόλουθα:

 • Από την αναλογική μείωση των προμηθειών για υλικά και φάρμακα λόγω της αναστολής των χειρουργείων
 • Από την αύξηση των προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κλπ..)
 • Το προσωπικό παρέμεινε αμετάβλητο αφού η εταιρεία συνέχισε την ομαλή λειτουργία της ενώ προχώρησε σε έκτακτες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για την υποστήριξη των νέων της τμημάτων.
 • Οι προβλέψεις για rebate και clawback από τον ΕΟΠΥΥ είναι σημαντικά χαμηλότερες αφού προβλέπετε μείωση των υποβολών των νοσηλειών των Κλινικών τουλάχιστον για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. - Μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας.

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο Όμιλος ΙΑΣΩ με αυξημένη εγρήγορση και με αίσθημα ευθύνης παρέμεινε δυναμικά στην πρώτη γραμμή κάλυψης των ιατρικών αναγκών, παρέχοντας, υπό τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, πλήρη Ιατρική κάλυψη και Νοσηλευτική προστασία στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ειδικότερα,

 • Περιορισμός όλων των επαγγελματικών ταξιδιών του προσωπικού στα απολύτως αναγκαία, καθώς και μείωση της συχνότητας των επισκέψεων τρίτων εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, με ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των καθορισμένων μέτρων προστασίας.
 • Μείωση της συχνότητας όλων των εταιρικών συναντήσεων εντός του χώρου των γραφείων της εταιρείας και αντικατάσταση τους με τηλεδιασκέψεις.
 • Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή σημεία της εταιρίας (προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή μέτρου απολύμανσης χεριών και θερμομέτρησης κατά την είσοδο του προσωπικού και τρίτων στους χώρους εργασίας.
 • Απολύμανση, πλέον των θεσπισμένων, των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία απολυμάνσεων σε εβδομαδιαία βάση.
 • Εφαρμογή μέτρων αποφυγής συνωστισμού και διατήρησης ασφαλούς απόστασης μεταξύ των εργαζομένων σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων.
 • Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ.
 • Αποφασίστηκε δωρεάν διενέργεια υποχρεωτικού προληπτικού τεστ για Covid-19 στο σύνολο του προσωπικού μετά την επιστροφή από την θερινή άδεια, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, επιβάλλεται η απομάκρυνση του εργαζόμενου από τον χώρο εργασίας και απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ως προς τον χρόνο επιστροφής σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Συνεχής αξιολόγηση της ρευστότητας της εταιρίας και κατάρτιση τριμηνιαίων κυλιόμενων προβλέψεων χρηματικών ροών με στόχο την προετοιμασία έναντι ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.
 • Εξασφάλιση των απαραίτητων γραμμών πίστωσης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την προάσπιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του ομίλου.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Ασφαλείς προβλέψεις ως προς την μελλοντική επίδραση της πανδημίας είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες ως προς την εξέλιξη της, το είδος  και την διάρκεια των μέτρων που ενδεχομένως ληφθούν, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θα επηρεάσουν την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κλάδος της Υγείας στο σύνολο του παρουσίασε βελτίωση της ζήτησης εντός του 3ου τρίμηνου σε αντίθεση με τους άλλους Κλάδους της Οικονομίας των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για το περιορισμό της πανδημίας.

Τέλος, όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι μη ουσιώδης. Οι οικονομικές μας καταστάσεις εμπεριέχουν δυο εκτιμήσεις σε σχέση με την επίδραση αυτών των γεγονότων στο μέλλον.

Η πρώτη είναι ότι η υγειονομική κρίση θα είναι παροδική και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο μακροπρόθεσμα την θέση μας στην αγορά ούτε βλέπουμε από αυτή την άποψη ουσιώδεις συνέπειες για τον όμιλο. Με βάση αυτή την εκτίμηση έχουν καταρτισθεί οι οικονομικές μας καταστάσεις που στηρίζονται στην πρόβλεψη ότι κατά την διάρκεια του 2021 θα υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία για την υγειονομική κρίση.

Η δεύτερη εκτίμηση που περιέχεται στις οικονομικές μας καταστάσεις είναι ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών θα σταθεροποιηθεί και θα καλύψει μέρος της υστέρησης του πρώτου εξαμήνου ώστε το τελικό ποσοστό υστέρησης σε ετήσια βάση να είναι σχεδόν μηδενικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αποκλειστικά εκτιμήσεις με βάση τις μέχρι τώρα συνθήκες, και βρίσκονται υπό αίρεση αν λάβουμε υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

• Τη σφοδρότητα του 2ου κύματος που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή (στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες)

• Την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων που δύναται να οδηγήσει σε επίταξη της λειτουργία της Εταιρίας

• Την πιθανότητα γενικών lockdowns είτε σε μεγάλες περιοχές (πχ Αθήνα, Θεσσαλονίκη) είτε συνολικά στη χώρα.

• Τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα που θα επηρεάσει σημαντικά και την οικονομική πορεία της Ελλάδας και η οποία εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπισή της.

Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση και καθώς διαφαίνεται η προοπτική επίλυσης του προβλήματος της υγειονομικής κρίσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, δεν εντοπίζουμε μακροπρόθεσμες ουσιώδεις επιπτώσεις για την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου μας».

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ