ΓΔ: 877.99 0.19% Τζίρος: 40.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Varangis

Την έγκρισή της για την εξυγίανση της Βαράγκης έδωσε η ΓΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τόσο τον σχεδιασμό για την εξυγίανση και μεταβίβαση της εταιρείας όσο και τη διαγραφή των οφειλών της σε συγκεκριμένους πιστωτές.

Την έγκρισή τους για να υπάρξει εξυγίανση και μεταβίβαση της Βαράγκης έδωσαν οι μέτοχοί της κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Παράλληλα εγκρίθηκε και η διαγραφή των οφειλών της σε σειρά πιστωτών. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «η Βαράγκης Α.Β.Ε.Π.Ε ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε την 4.12.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 13.11.2020 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Έγκριση της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

2. Έγκριση του από 14.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού δυνάμει του οποίου συμφωνείται η διαγραφή των οφειλών της Εταιρίας έναντι των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β) «ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο

3. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 16.9.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής.

Επιπλέον παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να χειριστεί συνολικά οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την ως άνω Συμφωνία Εξυγίανσης και την υλοποίηση των εκεί συμφωνηθέντων, καθώς και όπως εν γένει χειριστεί την διαδικασία εξυγίανσης της Εταιρίας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το από 14.9.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό διαγραφής οφειλών που συνήφθη μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β)«ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α) έως (δ) αναφερόμενα μέρη συμφώνησαν στη διαγραφή απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Δεδομένου ότι δυνάμει του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού η Εταιρία πρόκειται να απαλλαχθεί από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω μερών, στο μέτρο που πληρωθεί η σχετική αίρεση, η σύναψή του κρίθηκε επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0
».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαράγκης: Στις 14/4 η εκδίκαση της αίτησης για τη συμφωνία εξυγίανσης

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συζήτηση είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μόλις περιέλθει σε γνώση της η απόφαση των δικαστικών αρχών.
varangis_qatar
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατέθεσε προς επικύρωση νέα συμφωνία εξυγίανσης η Βαράγκης

Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης έχει οριστεί η 17η Σεπτεμβρίου 2020. Το αίτημα για προστασία κατά τη διάρκεια της εκδίκασης θα δικαστεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την ίδια μέρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαράγκης: To 2020 η απόφαση για τη συμφωνία εξυγίανσης

Εκδικάστηκε σήμερα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας Βαράγκης, με την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας να αναμένεται εντός του 2020.