ΓΔ: 891.94 -2.29% Τζίρος: 13.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:19:36 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

ΕΥΑΘ: Αυξημένα τα έσοδα, μείωση στα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο

Περιορισμένη διακύμανση στα μεγέθη της εταιρείας, χωρίς σημαντικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ρευστότητας. 

Αυξημένο κύκλο εργασιών και μείωση στα προ φόρων κέρδη εμφάνισε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου τα έσοδα και τα κέρδη μειώθηκαν. 

Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6.251 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και 13.601 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι 8.226 χιλ. ευρώ και 18.251 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,01% και 25,48% αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 19.143 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και 53.607 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι 18.888 χιλ. ευρώ και 54.510 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,35% και μείωση κατά 1,66% αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, η διακύμανση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (από 01/05/2019), η οποία ακολουθεί τη λογική της μείωσης της τιμής του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης (ο μεγαλύτερος όγκος καταναλωτών) και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του φυσικού πόρου, όπως και στην αιφνίδια εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορονοϊού (Covid-19) και στην ταχύτατη εξάπλωσή αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία οδήγησε σε άμεση λήψη προληπτικών μέτρων, αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Τα οικονομικά δεδομένα της ΕΥΑΘ, μετά από σειρά εκτιμήσεων και αναλύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση χωρίς σημαντικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ρευστότητας της εταιρείας. 

Παράλληλα, το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 10.695 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 32.105 κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 10.367 χιλ. και € 31.295χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,17% και 2,59% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων τιμολογήσεων και μειωμένων εκπτώσεων από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ), κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης, στα αντλιοστάσια και τους βιολογικούς σταθμούς.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 8.448χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 21.502χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 8.521χιλ. και € 23.215χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,86% και 7,38% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 643 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €1.751χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 1.356 χιλ. και 1.827χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 52,58% και 4,16% αντίστοιχα. Η μείωση στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται στην αναστροφή της πρόβλεψης απομάκρυνσης λυματολάσπης συνολικής αξίας € 1.189χιλ. η μεταφορά της οποίας ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ η σημαντικά μικρότερη μείωση σε ορίζοντα εννεαμήνου οφείλεται στην τιμολόγηση και στον σχηματισμό πρόβλεψης για το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών, που εκτελέστηκαν μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Καθαρισμός και συντήρηση δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης"

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 2.640 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 8.522χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 1.853 χιλ. και € 7.446χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,47% και 14,45% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μισθοδοτικό κόστος και στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 347 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 1.547χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 34 χιλ. και € 239χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 930,49% και 548,07% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση εφάπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών σε υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και του σχηματισμού προβλέψεων σχετικά με την απομάκρυνση ιλύος που έγιναν την περασμένη περίοδο.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7.670 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 17.856χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 9.617 χιλ. και € 22.240χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,24% και 19,71% αντίστοιχα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 74.026 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 77.497 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,48%, εξαιτίας του αυξημένου μερίσματος της χρήσης 2019.

Σημειώνεται, τέλος, πως στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δώρισε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό για τη διασωλήνωση ασθενών COVID- 19 και ενίσχυσε οικονομικά την διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ, που διενεργεί αναλύσεις στα δείγματα λυμάτων, για την παρακολούθηση του γονιδιώματος του ιού στα λύματα της πόλης.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

eydap
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Δεν υπάρχει θέμα έλλειψης νερού, αλλά δεν πρέπει να το σπαταλάμε

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης, σημείωσε ότι τα δίκτυα είναι 60 ετών και γνωστοποίησε ότι η ΕΥΔΑΠ προσπαθεί να τριπλασιάσει τον ρυθμό αλλαγής των δικτύων.
eyath-nero
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΑΘ: Ολοταχώς οι επενδύσεις για διπλασιασμό δυναμικότητας νερού

Το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει στα 98 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών να έχουν «κλειδώσει» με συμβάσεις. Τι δηλώνει στο Business Daily ο πρόεδρος, Άγις Παπαδόπουλος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Το ποσό μερίσματος των 0,24 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2021.