ΓΔ: 792.38 0.63% Τζίρος: 84.54 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ELVAL

Εκτός διαπραγμάτευσης οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από 5 έως 8 Νοεμβρίου

Παύει η διαπραγμάτευση των ανωνύμων κοινών μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από 5/11 προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες 375.241.586 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Προσωρινά εκτός της διαπραγμάτευσης από 5 Νοεμβρίου βγαίνουν οι ανώνυμες κοινές μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες 375.241.586 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά από απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙ-ΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30-9-2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την μετατροπή του συνόλου των τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι (375.241.586) κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ισάριθμες τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές .

Το Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄αριθμ. 106722/21.10.2019 (ΑΔΑ: 97ΔΔ465ΧΙ8-9Υ0) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), κατά την συνεδρίασή της, της 31-10-2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται η 4-11-2019. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5-11-2109,  παύει η διαπραγμάτευση των ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 6-11-2019 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται για την 8-11-2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ.  Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (εργάσιμες ώρες και μέρες) τηλ.: 2262048111, αρμόδιος κ. Αλέξανδρος Κομπότης.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέος αναπληρωτής γενικός διευθυντής στον κλάδο αλουμινίου

Πρόκειται για τον κ. Ν. Καραμπατέα, ενώ ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθυντής του Τομέα Έλασης Αλουμινίου, κ. Στ. Βολουδάκης αναλαμβάνει τον συντονισμό των θυγατρικών εταιρειών του κλάδου αλουμινίου