ΓΔ: 888.09 1.06% Τζίρος: 29.91 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:18:38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Αύριο η δημόσια προσφορά της Τρ. Πειραιώς, ολοκληρώνεται την Παρασκευή

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί στις 23 Απριλίου. Στις 7 Μαΐου η διαπραγμάτευσή τους. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα.

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έθεσε η Τράπεζα Πειραιώς το ενημερωτικό δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:

H εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Πειραιώς Holdings») ανακοινώνει ότι από την 20.04.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 20.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (η «Δημόσια Προσφορά»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και για την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς Holdings, σε συνδυασμό με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings (εφεξής η «Αύξηση»).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING».

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης, το οποίο έχει ως εξής:

20.04.2021: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και των Κυρίων Αναδόχων

20.04.2021: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

20.04.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς

21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός

23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών 

05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Σε τροχιά πλήρους ανάκαμψης η Τρ. Πειραιώς, ισχυρή αύξηση χορηγήσεων

Αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού παρά τις προκλήσεις της κρίσης. Πιστωτική επέκταση +1 δισ. στο α' εξάμηνο και μονοψήφιος δείκτης NPEs. Αισιοδοξία για την οικονομία.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eπίσκεψη στελεχών της Τρ. Πειραιώς σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία

Κατά τις συναντήσεις που είχαν με επιχειρηματίες στους νομούς Πέλλας και Λάρισας, τα στελέχη της Τρ. Πειραιώς συζήτησαν για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με κριτήρια ESG ώστε να υποστηριχθούν τα αναπτυξιακά σχέδια.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις από Πειραιώς με κεφαλαιακό όφελος 0,50%

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς με τις συναλλαγές αυτές θα μειωθεί το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Στα 2,7 δισ. ευρώ η λογιστική αξία των δανειακών χαρτοφυλακίων.