ΓΔ: 886.72 -0.85% Τζίρος: 91.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
COSTAMARE
Πηγή: Costamare

Costamare: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από την έκδοση ομολόγου

Αύριο 26 Μαΐου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Τον τρόπο χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση έκανε γνωστό η Costamare, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται, τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες της έκδοσης εκτιμώνται σε 3,1 εκατ. ευρώ περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. 

Η ανακοίνωση της Costamare αναφέρει:

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

  • Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co., εντός ενός μηνός:  €85,6 εκατ. ευρώ
  • Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους εκτιμητή εντός 18 μηνών:  €9,8 εκατ. ευρώ
  • Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός 18 μηνών:  €1,5 εκατ. ευρώ

Σύνολο Καθαρών Αντληθέντων Κεφαλαίων : €96,9 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες αναφορικά με τη χρήση υπό (2). Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για την εν λόγω χρήση δεν επαρκούν για την ολοκλήρωσή της, η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την εν λόγω χρήση συμπληρωματικά με νέο τραπεζικό δανεισμό προερχόμενο από πιστωτικό ίδρυμα ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί από την Costamare Inc.

Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διενεργηθεί αποτίμηση από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή για την εν λόγω επένδυση, όταν αυτή καταστεί συγκεκριμένη. Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 12.05.2021 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.05.2021. 

Αύριο 26 Μαϊου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CMPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

COSTAMARE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλα κέρδη για την Costamare το α' 6μηνο μετά τις ζημιές του 2020

Η ναυτιλιακή της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου έκλεισε το 6μηνο με κέρδη 158,7 εκατ. δολ. έναντι ζημιών 43,4 εκατ. το 2020. Προχωρά σε μεγάλο πρόγραμμα διεύρυνσης του στόχου για να αξιοποιήσει την καλή συγκυρία στην αγορά.
COSTAMARE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερδιπλάσια κέρδη για την Costamare με αύξηση στόλου, εργασιών

Αύξηση καθαρών κερδών κατά 108% πέτυχε το α' τρίμηνο η ναυτιλιακή Costamare χάρη στην έντονη κινητικότητα που αναπτύσσει στην παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και τη συνεχή ενίσχυση του στόλου της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Αθήνα μεταφέρει την έδρα της η Diana Wilhelmsen Management

Η DWM ιδρύθηκε το 2015 ως κοινοπραξία 50-50% με την Diana Shipping Inc. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης προς πλοιοκτήτες με έμφαση στα πλοία ξηρού φορτίου και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
NAVAL GROUP
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοινοπραξία ETME και Naval Group για προστασία θαλάσσιων περιοχών

To σύστημα USSPS θα συνδυάσει καινοτόμες λύσεις για την ολοκλήρωση και το συντονισμό των δυνατοτήτων C5ISTAR για τη δημιουργία δικτύων θαλάσσιας επιτήρησης και δίκτυο αισθητήρων βασισμένο σε ημι-σταθερές μη επανδρωμένες πλατφόρμες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Seanergy: Εξοικονόμηση έως και 12% στην κατανάλωση καυσίμου

Η νέα πλατφόρμα Pythia από την DeepSea Technologies φέρνει μια νέα εποχή για τη Seanergy στον τομέα της πλοήγησης των πλοίων και οι πλοιοκτήτες μπορούν να υπολογίζουν με ακρίβεια την πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου.