ΓΔ: 879.23 0.27% Τζίρος: 48.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΕ: ΓΣ στις 30/7 για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1,8 δισ.

Οι μέτοχοι της ΕΤΕ καλούνται στις 30 Ιουλίου να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών από 3 ευρώ σε 1 ευρώ.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.829.430.306 ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών) από 3 ευρώ σε 1 ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων.  

Η εν λόγω μείωση προτείνεται στο πλαίσιο θέσπισης πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options),  στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, προκειμένου να καταστεί ελκυστική η τιμή της μετοχής, ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει καμία επίδραση στα εποπτικά και λογιστικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Τράπεζας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των 914.715.153 ευρώ, διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. 

Όπως αναφερει η τραπεζα στην ανακοινωση της:

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, όπου θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η θέσπιση προγράμματος stock options.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, στο πλαίσιο θέσπισης Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

4. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 2

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

11. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mylonas, Ethniki Trapeza, ETE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα ύψη τα κέρδη της Εθνικής με ώθηση από συναλλαγές σε ομόλογα

Στα 714 τα κέρδη μετά από φόρους, με συνεισφορά 413 εκατ. ευρώ από τα ομόλογα, αλλά και αύξηση κατά 50% των οργανικών κερδών. Νέα μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αυξημένη η κεφαλαιακή επάρκεια.
Mylonas, Ethniki Trapeza, ETE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Υψηλές προοπτικές ανάπτυξης της κρητικής οικονομίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Π. Μυλωνάς και ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Γκίκας Χαρδούβελης είχαν σειρά επαφών με επιχειρηματίες του νησιού, τονίζοντας ότι η Κρήτη διαθέτει ένα σπάνιο μοντέλο ανάπτυξης.
epixeiriseis-viomixania
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες δυνατότητες στήριξης για τις επιχειρήσεις με το ΕΘΝΙΚΗ 2.0

Η Εθνική Τράπεζα δηλώνει έτοιμη να παρέχει στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε κάθε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0.