ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:43:19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
OTE, Cosmote
Φωτο: Shutterstock

ΟΤΕ: Οι θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα αύξησαν κατά 3,2% την κερδοφορία

Σημαντική αύξηση κατά 8,2% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, κυρίως λόγω ανάκαμψης στα έσοδα περιαγωγής σημείωσε ο ΟΤΕ. Συνεχίζεται η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών που στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν διαθέσιμο σε 479.000 νοικοκυριά.

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη του ΟΤΕ στο εννεάμηνο του 2021 με τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου να παρουσιάζουν αύξηση 1,8% στο γ' τρίμηνο του 2021 καθώς διαμορφώθηκαν στα 861,4 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα 789,9 εκατ. ευρώ, στηριζόμενα από την ανάκαμψη στον τουρισμό και τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα στην κινητή.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,2% σε 352,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα ισχυρό περιθώριο 40,9% λόγω των θετικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 5%, στα 342 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο ανήλθε στο 43,3%, υψηλότερο κατά 60 μονάδες βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 488,1 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 0,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, σχεδόν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθ. Σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, «χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Έσοδα Ομίλου, EBITDA και περιθώριο EBITDA, είναι όλα υψηλότερα από πέρυσι. Tα έσοδα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερα δεδομένα, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, καθώς και από την ανάκαμψη στον τουρισμό που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, ολοκληρώσαμε την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή και αποκτήσαμε το 100% στην κινητή, οι επιδόσεις της οποίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Οι ισχυρές ταμειακές μας ροές από την αρχή του έτους, μας επιτρέπουν να υλοποιούμε απρόσκοπτα, τόσο την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, όσο και τις επενδύσεις μας σε υπερσύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πελατών μας και της χώρας».

Μεγέθη ΟΤΕ στο εννεάμηνο 2021

Στην Ρουμανία, τα έσοδα της κινητής διαμορφώθηκαν στα 80,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες ευνοϊκές προσαρμογές που έγιναν στο Γ’ τρίμηνο του 2020. Εξαιρουμένων αυτών των προσαρμογών, τα έσοδα στην Ρουμανία θα είχαν μειωθεί περίπου 4%.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση 71,1 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με τη θετική φορολογία των 56,6 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας που σχετίζεται με την πώληση της Telekom Romania και καταγράφηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020 μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής πέρυσι. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 161,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 62,5% από το Γ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τις υψηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε 147,2 εκατ. ευρώ και 14,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 398,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 115,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά τις υψηλότερες επενδύσεις στο τρίμηνο.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 16,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, λόγω χαμηλότερου φόρου εισοδήματος, εξόδων από τόκους και πληρωμών που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 763,9 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 26% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας

Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) 10,5 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 33,5% από μια υψηλή βάση σύγκρισης. Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 281,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 271 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της απομείωσης κατά 160 εκατ. ευρώ στην κινητή Ρουμανίας το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και του αντιλογισμού της πρόβλεψης 132 εκατ. ευρώ στο τρέχον τρίμηνο που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Ενισχυμένα τα μεγέθη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 3,5%, στα 789,9 εκατ. ευρώ, λόγω ισχυρής ανάπτυξης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην κινητή. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,8% στο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5% στο τρίμηνο, στα 342 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 43,3%, από 42,7% το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής και οι εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού υπερκάλυψαν το αυξημένο κόστος ενέργειας και τα έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά στο τρίμηνο, κατά 8,2%, με ανάπτυξη σε όλους του τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο, αγγίζοντας το 90% των εσόδων προ πανδημίας (Γ’ τρίμηνο 2019). Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής αυξήθηκαν επίσης στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 7,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση, η οποία αναμένεται να επανέλθει στο τέταρτο τρίμηνο. Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 11% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών που επηρεάστηκαν θετικά από το πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων για μαθητές. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ παραμένει συνεργάτης επιλογής για μικρά και μεγάλα έργα ψηφιακοποίησης, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε το Γ’ τρίμηνο για τον κλάδο της υγείας είναι η εφαρμογή «myHealth», μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν εύκολη πρόσβαση από το κινητό τους στην άυλη συνταγογράφηση και το υγειονομικό τους προφίλ.

Το κόστος ενέργειας αποτελεί περίπου το 4% των συνολικών εξόδων στην Ελλάδα και ο ΟΤΕ αναμένει ένα επιπλέον ποσό εύρους €10 εκατ. ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών παγκοσμίως.

Ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών και 5G

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών το Γ’ τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 44 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.100.000, που αντιστοιχεί στη μισή περίπου πελατειακή βάση ευρυζωνικών συνδέσεων. Καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών του, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών αυξήθηκε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 23% των συνδέσεων οπτικών ινών, σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες έχουν ακόμη ευρυζωνικά προγράμματα χαμηλότερων ταχυτήτων, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δικτύου οπτικών ινών αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Αύξηση των συνδέσεων στο εννεάμηνο

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), με τη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες να αυξάνεται σταθερά. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 479 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, με στόχο να ξεπεράσουν τις 560 χιλιάδες στο τέλος της χρονιάς. Οι υπηρεσίες FTTH κερδίζουν έδαφος, όσο αυξάνεται η διαθεσιμότητα του δικτύου σε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ανάπτυξη του FTTH δικτύου, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες του θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας, και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 1% σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας. Παράλληλα η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα το «Cosmote Neo», το πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που δίνει κίνητρα σε πελάτες νεότερης ηλικίας, γνώστες της τεχνολογίας, να μεταβούν σε προγράμματα προστιθέμενης αξίας.

Η COSMOTE επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη του δικτύου 5G και στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνίας με δίκτυα 34 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό.

Οι προοπτικές του ομίλου

Σύμφωνα με τον όμιλο ΟΤΕ, η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTH και 5G του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μετά την άρση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων λόγω COVID 19 και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα πετύχει ουσιαστική ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας το 2021.

Η σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Καθώς η ζήτηση για ευρύτερη πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων αυξάνεται, ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια τις επενδύσεις του σε δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΤΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Για το 2021, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν ελαφρώς τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ η Διοίκηση συνεχίζει να αναμένει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 575 εκατ. ευρώ περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη αμοιβή προς τους μετόχους 174 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί διανομή του καθαρού ποσού από την πώληση του ποσοστού που κατείχε ο ΟΤΕ στην Τelekom Romania (Σταθερή).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ: Η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών

Εγκρίθηκε, παράλληλα, η ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24.446.988 ευρώ.
Deutsche Telekom, OTE, Tilepikoinonies, Telecom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Deutsche Telekom: Επενδύσεις 3 δισ. στην Ελλάδα για το δίκτυο οπτικών ινών

Σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ντ. Λερουά, μέλος του ΔΣ της Deutsche Telekom τονίζει ότι στόχος του ΟΤΕ είναι να φέρει «δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) σε 3 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το 2027».