ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: jp-avax.gr

AVAX: Πλήγμα στα κέρδη του εννεαμήνου παρά την αύξηση 38,7% των εσόδων

Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ’ τρίμηνο.

H συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και το γεγονός πως αρκετά έργα όπως ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, το έργο «Ston Bypass» στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης οδήγησαν την AVAX σε ενισχυμένα μεγέθη στο γ΄τρίμηνο του 2021. Ωστόσο η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, συνοδεύτηκε επίσης από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ' τρίμηνο του έτους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η AVAX, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 521 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με 375,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 196,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι 115,7 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Η αύξηση των εσόδων στο τρέχον έτος οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και αρκετά έργα έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB, το έργο "Ston Bypass” στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ.

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη

Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, όμως, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, η μικτή κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, αν και με χαμηλότερο ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών, ανερχόμενη σε 31,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 28,3 εκατ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2020.

Η συρρίκνωση του περιθωρίου του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αρνητική απόδοση του κλάδου ενέργειας, η οποία επισκίασε την σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο εννεάμηνο του 2021 στη δραστηριότητα και την κερδοφορία των κλάδων κατασκευών και παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Στα 293,2 εκατ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

Η επίδραση της γενικευμένης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στις μετακινήσεις & μεταφορές μέσα από τα αυξημένα κατά 26,5% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις οδικών υποδομών, τα οποία ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 17,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% στα 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεαμήνου 2021 έφτασε τα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε ζημιά προ φόρων 1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 0,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2021 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του ομίλου έφτασε τα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2021 για τον Όμιλο ανήλθε σε 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 34,5 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι 7,8 εκατ. ευρώ στο περυσινό τρίμηνο.

Οι καθαρές απαιτήσεις του Ομίλου από συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο γ’ τρίμηνο του 2021 κατά 3,7 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 162,7 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένης τιμολόγησης απαιτήσεων και μεταφορά τους στο λογαριασμό Πελατών & Λοιπών Απαιτήσεων, αντιστρέφοντας κατά το ήμισυ περίπου τη μεταβολή που είχε καταγραφεί στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι της 31.12.2020.

Το κονδύλι των Πελατών & Λοιπών Απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 35,4 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 φτάνοντας τα 368,2 εκατ. ευρώ, καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός εκτέλεσης έργων. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε παρουσιάσει οριακή αύξηση στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι της 31.12.2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις του ομίλου μειώθηκαν στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021 κατά 10,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αποπληρωμής βραχυπρόθεσμoυ δανεισμού και αύξησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και δεσμευμένων καταθέσεων της εταιρείας έφτασε τα 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Το κονδύλι των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου παρουσιάζει άνοδο κατά 22,7 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021, ανερχόμενο σε 440 εκατ. ευρώ, ενώ στο α’ εξάμηνο είχε καταγραφεί μικρή μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού. Στην εταιρεία, το σύνολο των προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 12,9 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021, φτάνοντας τα 388,7 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός & υποχρεώσεις από συμβάσεις leasing του ομίλου μειώθηκε κατά 21,6 εκατ. ευρώ στα 569,7 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021, ενώ στην εταιρεία σημειώθηκε μείωση κατά 19,7 εκατ. ευρώ στα 473,1 εκατ. ευρώ έναντι της 30.06.2021. Η ανωτέρω μείωση στο γ’ τρίμηνο σημειώθηκε κυρίως στο βραχυπρόθεσμο σκέλος του δανεισμού, αντιστρέφοντας την συγκυριακή αύξηση που είχε παρατηρηθεί στο α’ εξάμηνο του έτους.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιορίστηκαν κατά 11,5 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν κατά 12,1 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου υποχώρησαν στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου, φτάνοντας τα 97,7 εκατ. ευρώ από 98,6 εκατ. ευρώ λόγω του ελαφρώς ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου, πάρα ταύτα παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση έναντι της 31.12.2020. Σε επίπεδο εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 293,2 εκατ. ευρώ από 291,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2021, κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης από την προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο εξεταζόμενο γ’ τρίμηνο του έτους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου

Έντονη αισιοδοξία εκφράζει η κατασκευαστική εταιρεία Intrakat, σχετικά με τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, με δεδομένη την βελτιωμένη εικόνα του κόστους και των εσόδων των έργων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα stock option για διοικητικά στελέχη

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας σε τιμή ίση με €1,678 που ήταν και η τιμή κλεισίματος την 12η Μαΐου 2022.