ΓΔ: 913.36 -0.16% Τζίρος: 73.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Motor Oil: Θετική στροφή στο 9μηνο με κέρδη προ φόρων 225,4 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα 206,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών στο 9μηνο του 2020, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,14 δισ. ευρώ, με άνοδο 59,7%.

Στροφή σε κερδοφόρα πορεία πέτυχε στο εννεάμηνο η Motor Oil, με τα κέρδη προ φόρων να φθάνουν στα 225,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 119,9 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα 206,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 111 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στο εννεάμηνο στα 7,14 δισ. ευρώ από 4,47 δισ. πέρυσι και στα 2,98 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο από 1,63 δισ.

 

H ανακοίνωση της Motor Oil

Εταιρεία

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων της Εταιρίας (κατά 21% το γ΄ τρίμηνο 2021 και κατά 15% σωρευτικά το εννεάμηνο 2021) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 76,4% το γ’ τρίμηνο 2021 και κατά 62,8% το εννεάμηνο 2021).

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας αποδίδεται στην ομαλοποίηση των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας διεθνώς, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, και στην υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων του Διυλιστηρίου καθόλη τη διάρκεια του εννεάμηνου 2021 δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης με έμφαση στο συγκρότημα ήπιας υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker Complex) είχαν πραγματοποιηθεί το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ήτοι πριν την επιβολή του lockdown.

Η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου οδήγησε στην επίτευξη EBITDA Ευρώ 113,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 62 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2020 και EBITDA Ευρώ 285 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι αρνητικών EBITDA Ευρώ 16,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να περιορίζεται σε Ευρώ 7,4 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 41,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι το εννεάμηνο 2020, και ιδίως το Β’ τρίμηνο 2020, παρατηρήθηκαν ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών ως επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 89,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 38,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 225,4 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 119,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 70 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 28,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 173,5 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 93 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη της χρήσεως 2021 ανέρχεται σε 22% έναντι 24% για τη χρήση 2020.

Όμιλος

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 156,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 100,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική ήταν η συμβολή των δύο θυγατρικών ομίλων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) με συνολικά EBITDA Ευρώ 35,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 36,4 εκατ. το 2020) καθώς και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) με EBITDA Ευρώ 12,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 1,4 εκατ. το 2020).

Τα ενοποιημένα EBITDA εννεάμηνου 2021 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 407,4 εκατ. έναντι Ευρώ 37,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020 με τη συνεισφορά των θυγατρικών ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 103,7 εκατ. (Ευρώ 41 εκατ. το 2020) και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 29,7 εκατ. (Ευρώ 3,5 εκατ. το 2020).

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 19,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 7,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα ενοποιημένα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να διαμορφώνεται σε Ευρώ 42,2 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 57,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 107,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 58,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 260,2 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 131,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 40,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 206,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης - εξάπλωσης COVID-19 στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ενεργειακή κρίση η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Πλέον συγκεκριμένα: 

  • Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 200 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι Ευρώ 1.000 ανά ομολογία, ενώ η τελική  απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% ετησίως. Οι ομολογίες της Εταιρίας ξεκίνησαν διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24/3/2021.
  • Τον Ιούλιο 2021 ολοκληρώθηκε από την Εταιρία η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας Ευρώ 400 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 2,125%, και λήξη στις 19 Ιουλίου 2026. Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου Euronext Dublin της Ιρλανδίας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω έκδοση  χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρίας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022 συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης  και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Μέσω των παραπάνω ομολογιακών εκδόσεων η Εταιρία επέτυχε την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σημαντική μείωση των χρεωστικών τόκων. Επιπλέον η Εταιρία διασφάλισε την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων του Διυλιστηρίου της (κατασκευή του νέου συγκροτήματος νάφθας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο 2022) καθώς και επενδύσεων που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου μέσω της ενισχυμένης παρουσίας του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι το Διυλιστήριο της Εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία αναφορικά με την επιλογή του βέλτιστου μίγματος πρώτων υλών και καυσίμων η οποία κατ’ εξοχήν αξιοποιείται σε περιόδους ακραίων διακυμάνσεων των τιμών. Στην παρούσα φάση, και με δεδομένη την μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, έχει επιλεγεί η χρήση νάφθας και LPG ως καύσιμης πρώτης ύλης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης

Όπως σημειώνει η εταιρεία πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, διευρυμένης αποδοτικότητας που προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στο διυλιστήριο και μπορεί να εξυπηρετήσει πετρελαιοφόρα χωρητικότητας άνω των 300,000 DWT (Suezmax).