ΓΔ: 867.8 0.98% Τζίρος: 88.88 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ακριτας

Ακρίτας: Μεταβίβαση ακινήτου στο Πλαίσιο έναντι 2,85 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία με γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, ενώ το αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της.

Στην υπογραφή οριστικού συμβολαίου με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers προχώρησε η Ακρίτας για τη μεταβίβαση του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Λούτσα, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ, με ισόγειο βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 6.313,30 τμ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε από την Ακρίτας με γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, έναντι συνολικού τιμήματος 2.851.935,48 ευρώ. Το εν λόγω αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Ακρίτας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

Σε συνέχεια της από 09/06/2021 ανακοίνωσης, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, με γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στις 10 Δεκεμβρίου 2021, στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τ.μ. μετά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., προς την εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», έναντι συνολικού τιμήματος 2.851.935,48 €. Το εν λόγω αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγω για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΡΙΤΑΣ.

Από την πλευρά της, η Πλαίσιο επισημαίνει ότι με την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου αποσκοπεί στην επέκταση και ενίσχυση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή της ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της  από 09.06.2021 σχετικής ανακοινώσεώς της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 10η Δεκεμβρίου 2021 προέβη στην κατάρτιση και υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας για την αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενός (1) ακινήτου (αγροτεμαχίου) που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής εκτάσεως 16.402,82 τ.μ., μετά του επ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics) επιφάνειας 6.313,30 τ.μ.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του ως άνω ακινήτου, διαμορφώθηκε τελικώς στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (2.851.935,48 Ευρώ), το οποίο και εξοφλήθηκε στο σύνολό του.

Η Εταιρεία μέσω της απόκτησης του ως άνω ακινήτου (αγροτεμαχίου μετά του επ αυτού ισογείου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics), αποσκοπεί στην επέκταση και ενίσχυση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης των εταιρικών σκοπών και εν γένει δραστηριοτήτων αυτής.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Αρχίζει η αξιοποίηση των ακινήτων της, προσφορές μέχρι 7/6

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου. Ως τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7-06-2022.