ΓΔ: 864.88 -0.74% Τζίρος: 55.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:09:42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Info Quest

Αύξηση 39,6% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου για την Quest

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο 9μηνο αυξήθηκαν κατά σχεδόν €26 εκατ. κυρίως λόγω της επένδυσης για την εξαγορά Φ/Β πάρκων, συνολικής ισχύος 12,4 MW.

Ο Όμιλος Quest το εννεάμηνο του 2019 πέτυχε διψήφια ανάπτυξη στις Πωλήσεις (+16%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Διψήφια ήταν επίσης και η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+30%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (+30%) και των κερδών ανά μετοχή (+40%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Βελτίωση είδε επίσης και στα περιθώρια EBITDA σε > 9% και ΕΒΤ σε > 5,5%. Προχώρησε επίσης στην υλοποίηση νέων επενδύσεων, με σημαντικότερη εξ’ αυτών την εξαγορά ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 12ΜW, τον Ιούλιο του 2019. 

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €13,96 εκατ., έναντι -€25,7 εκατ.(net cash) στις 31/12/2018. Η μεταβολή, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά σχεδόν €26 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ποσό το οποίο κατά περίπου 90% αφορά αναπτυξιακή επένδυση για την εξαγορά Φ/Β πάρκων, συνολικής ισχύος 12,4 MW. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή του στο εννεάμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά περίπου €3,2 εκατ. ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά €0,2 εκατ.

Πορεία Εννεαμήνου 2019 & Προοπτικές για το 2019 ανά δραστηριότητα

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του 2019, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής 

Κατά το εννεάμηνο του 2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα καθώς επηρεάστηκαν θετικά κατά €1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων αρνητικών έκτακτων προβλέψεων που είχαν γίνει στο εξάμηνο 2018, για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η διψήφια αύξηση σε πωλήσεις και τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 επετεύχθη διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,6%) και πολύ υψηλότερη αύξηση (x3,6) στην προ φόρων κερδοφορία. Η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την εγχώρια αγορά, η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια ανάκαμψης. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην ολοκλήρωση δύο μεγάλων ζημιογόνων έργων με αποτέλεσμα η εταιρεία να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα ποσοστού κερδοφορίας.

Για το υπόλοιπο του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του εννεαμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών πρό φόρων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (εταιρεία: ACS Courier)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 σημειώθηκε ήπια αύξηση στις πωλήσεις (+6,8%), ενώ η προ φόρων
κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+22,1%), λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας και συγκράτησης του κόστους. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς και αύξηση των κερδών πρό φόρων με ηπιότερο ρυθμό. 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (εταιρεία: Cardlink)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων (-20,5%) και της προ φόρων κερδοφορίας (-36%). Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το εννεάμηνο υποχώρησαν επηρεαζόμενες από εκπτώσεις τζίρου κατά €4,5 εκατ., (στο 2018 οι εκπτώσεις τζίρου πραγματοποιήθηκαν στο Q4) τον περιορισμό των πωλήσεων εξοπλισμού και την ωρίμανση της αγοράς, με σταθεροποίηση της βάσης των ενεργών POS της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν κατά €2,5 εκατ.(όσο περίπου και στο 6Μ 2019), επηρεαζόμενα κυρίως από αυξημένα λειτουργικά έξοδα (opex) για την ανάπτυξη νέων προιόντων και αυξημένα έξοδα συντήρησης των στόλου των POS.

Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα σταθεροποιηθούν στα επίπεδα του 2018 και η προ φόρων κέρδοφορία θα διαμορφωθεί σε 15% επί των πωλήσεων. 

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 επετεύχθηκε τριπλασιασμός των πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας του κλάδου (x2,3) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι λόγοι είναι:

  • η απόκτηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων 7,5ΜW στο τέλος του 2018 και αρχές του 2019.
  • η νέα εξαγορά Φ/Β σταθμού ισχύος 11,9 MW στο Γ’ τρίμηνο (Ιούλιος 2019), η οποία αύξησε τη συνολική εγκατεστημένη βάση σε 25ΜW. H επένδυση για την εξαγορά αυτή ανήλθε σε €24,6 εκατ. (€3,3 εκατ. Ίδια κεφάλαια και €21,3 εκατ. καθαρός δανεισμός).

Στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη του κλάδου, δεδομένων των νέων επενδύσεων. 

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €6,5 εκατ. σε σχέση με €4,3 εκατ. την αντίστοιχη περισυνή περίοδο. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €5,3 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2019 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €5,5 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια προσβλέποντας μακροπρόθεσμα στην αύξηση των εσόδων, της κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών, στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη σταδιακή από-επένδυση από δραστηριότητες χαμηλής οικονομικής απόδοσης.

Η πορεία του εννεαμήνου επιβεβαιώνει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι ο Όμιλος Quest στο σύνολό του κατά το 2019 θα παρουσιάσει ανάπτυξη των βασικών οικονομικών του μεγεθών

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Άνοδος 39,9% των πωλήσεων 9μήνου, πενταπλασιασμός καθαρών κερδών

Στο εννεάμηνο του 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ομίλου στην Cardlink, η οποία απέφερε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη 85 εκατ. στη μητρική εταιρεία και 75,8 εκατ. στον όμιλο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest Holdings: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions για 3,8 εκατ. ευρώ

O Γιάννης Λουμάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems είπε ότι «Η επισφράγιση της στρατηγικής συνεργασίας μας με τη συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ των ομάδων μας».