ΓΔ: 810.42 -1.43% Τζίρος: 75.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Eurobank

Ακίνητα και διεθνείς δραστηριότητες κάνουν τη διαφορά στη Eurobank

Τα πολλαπλά οφέλη στον ισολογισμό της τράπεζας από το μεγάλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Υστερούν σε απόδοση οι τραπεζικές εργασίες στην εγχώρια αγορά, αναμένεται ισχυρή βελτίωση τα επόμενα χρόνια.

Τα έσοδα από την αξιοποίηση του μεγάλου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων, αλλά και οι τραπεζικές εργασίες σε Βουλγαρία – Κύπρο ήταν οι πιο αποδοτικές δραστηριότητες της Eurobank το 2021, δίνοντας ώθηση στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα του ομίλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του real estate του ομίλου το 2021 (απόδοση ως προς την ενσώματη λογιστική αξία), ανήλθε στο 13,6%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο της απόδοσης που επέτυχε η τράπεζα από τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα. Η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων σε τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα ανήλθε στο 7% έναντι αντίστοιχης απόδοσης 10,4% της Postbank στη Βουλγαρία και 9,8% της Eurobank Cyprus.

Τα οφέλη στον ισολογισμό της Eurobank από την στενή σύνδεση του ομίλου με τα ακίνητα και την αγορά ακινήτων είναι πολλαπλά. Σημειώνεται ότι η τράπεζα διαθέτει ένα μεγάλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων ύψους 1,4 δισ. ευρώ, κληρονομία από την απορρόφηση της Grivalia το 2018 στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιτάχυνση, ενώ η συνολική αξία των ακινήτων στον ισολογισμό της τράπεζας φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τράπεζας αποτελείται από 191 ακίνητα, εκ των οποίων τα 48 είναι γραφεία, 60 εμπορικά ακίνητα, 43 supermarkets και μεγάλοι εμπορικοί χώροι, 6 logistics, 18 ειδικών χρήσεων και 18 μεικτής χρήσης. Η λογιστική αξία τους φτάνει τα 1,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 32% αντιστοιχεί στην αξία χώρων γραφείων, το 31% supermarket και το 15% στα μεικτής χρήσης ακίνητα. 

Εκτός των επενδυτικών ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Eurobank περιλαμβάνονται ακίνητα προς πώληση στο πλαίσιο της ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και ακίνητα που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές της ανάγκες (κτίρια γραφείων, καταστήματα κ.α.).

Η συμβολή των επιμέρους δραστηριοτήτων/αγορών στα αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank το 2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)ΕνεργητικόRWAs*TBV**Καθαρό ΚέρδοςΑπόδοση***
Τραπεζικές Εργασίες – Ελλάδα56.50030.1003.1832137,0%
Real Estate – Ελλάδα1.4001.7004766313,6%
Postbank – Βουλγαρία7.4003.9008688610,4%
Eurobank – Κύπρος8.2002.200555529,8%
Διάφορες εργασίες4.3002.100187103,4%
Σύνολο77.90039.9005.2704248,2%

Σημ.: *Σταθμισμένο Ενεργητικό (απασχολούμενα κεφάλαια), **Ενσώματη Λογιστική Αξία, ***Απόδοση επι της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας

Τα πολλαπλά οφέλη των ακινήτων

Σε τρία επίπεδα ωφελείται η Eurobank από την ισχυρή σύνδεσή της με την αγορά ακινήτων:

  1. Αποκομίζει σημαντικά κέρδη από την εκμετάλλευση των επενδυτικών ακινήτων. Τα ετήσια έσοδα από την ενοικίαση των ακινήτων διαμορφώθηκε το 2021 σε 92 εκατ. ευρώ με τα γραφεία και τα logistics να παρουσιάζουν την υψηλότερη απόδοση. Το καθαρό κέρδος από την ενοίκια ανήλθαν στα 63 εκατ. ευρώ.
  2. Λογιστικοποιεί σημαντικές υπεραξίας λόγω της καλής πορείας της αγοράς ακινήτων. Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται mark to market και λόγω της ανοδικής πορείας της αγοράς ακινήτων προκύπτουν σημαντικές υπεραξίες. Το 2021 η υπεραξία από την αποτίμηση των ακινήτων ανήλθε σε περίπου 60 εκατ. ευρώ (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα που δημοσιεύει το BD αλλά έχουν ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσης).
  3. Η άνοδος των εμπορικών τιμών των ακινήτων ενισχύει αποφασιστικά συνολικά το τραπεζικό σύστημα. Η άνθηση του real estate οδηγεί σε αύξηση της αξίας ενεχύρων, υψηλότερες ανακτήσεις από πωλήσεις μέσω πλειστηριασμών, ακόμα και «απελευθέρωση» προβλέψεων που είχαν διενεργηθεί στο παρελθόν όταν οι τιμές ακινήτων ήταν χαμηλότερες. Παράλληλα η αύξηση των τιμών των ακινήτων αποτελεί ισχυρό κίνητρο για δανειολήπτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην αποπληρωμή του δανείου τους να προχωρήσουν σε ρύθμιση και να την τηρήσουν. Έχοντας αποπληρώσει ήδη ένα κομμάτι του δανείου σε συνδυασμό με την αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου η προοπτική εξυπηρέτησης του δανείου είναι πολύ πιο επωφελής από την μη πληρωμή και τον κίνδυνο η τράπεζα να προχωρήσει σε πλειστηριασμό του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι το τρίτο σημείο αφορά συνολικά το τραπεζικό σύστημα αλλά τα δύο πρώτα σημεία αποτελούν σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της Eurobank σε σχέση με τις άλλες συστημικές τράπεζες. 

Στις τραπεζικές εργασίες Ελλάδας η σκυτάλη των αποδόσεων

Αν και το 2021 σημειώθηκε σημαντική συρρίκνωση στην αποδοτικότητα των τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα, με τη σχετική απόδοση να διαμορφώνεται στο 7% από 10,3% το 2020, ωστόσο από την εφετινή χρονιά αναμένεται ισχυρή βελτίωση. Η μείωση το 2021 οφείλεται στο γεγονός ότι το 2020 η απόδοση ήταν αυξημένη για συγκυριακούς λόγους (υψηλά έκτακτα κέρδη από αγοραπωλησίες ομολόγων), ενώ το 2021 υπήρξε επιβάρυνση στα αποτελέσματα και από την συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των NPEs.

Η σημαντική διαφορά στην απόδοση μεταξύ των τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδας και διεθνών δραστηριοτήτων οφείλεται και στις διαφορετικές συνθήκες των αγορών, καθώς οι συνθήκες σε Βουλγαρία - Κύπρο από πλευράς spreads, προμηθειών κλπ είναι πιο αποδοτικές. 

Πηγές της τράπεζας αναγνωρίζουν ότι για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου που έχει θέσει η διοίκηση για την επίτευξη διατηρήσιμης απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% κατ’ έτος την περίοδο 2022 - 2024 θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά η κερδοφορία στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνουν στο Business Daily πρόκειται για επιτεύξιμο στόχο, καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης μετά από μια δεκαετία, και πλέον, απομόχλευσης, με το Ταμείο Ανάκαμψης να συμβάλλει καθοριστικά. Η σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (η τράπεζα πέτυχε το 2021 μονοψήφιο δείκτη NPEs), θα οδηγήσουν σε μείωση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια και μεγάλη αύξηση εσόδων (από την παραγωγή νέων δανείων), βελτιώνοντας δραστικά την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των εγχώριων τραπεζικών εργασιών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

bank, trapeza
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Ισχυρά αποτελέσματα α' τριμήνου, αλλά τα δύσκολα έρχονται

Τρέχει η πιστωτική επέκταση, ανθεκτική η οικονομία και μετά την κρίση στην Ουκρανία. Ανησυχία για νέα «κόκκινα» δάνεια αν ο πόλεμος παραταθεί και διατηρηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Τι αναμένεται να ανακοινώσουν οι τράπεζες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ι. Γιαννακλής (Eurobank): Οι τράπεζες θα πάψουν να είναι κλειστό οικοσύστημα

Για την τράπεζα του μέλλοντος μίλησε στο Fin Forum 2022 ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking ενώ ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Head of Structured Finance, Corporate & Investment Banking Σπύρος Βενετσιάνος επικεντρώθηκε στο ταμείο Ανάκαμψης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για την αξιοποίηση των ακινήτων της

Ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της ΤτΕ, αλλά και αρκετά μικρότερα κτίρια – πρώην καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αξιοποίησης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Με το «βλέμμα» στο guidance για το 2022 οι επενδυτές

Οι επενδυτές περιμένουν από τις διοικήσεις των τραπεζών την αναλυτική παρουσίαση των στόχων για την πιστωτική επέκταση, τη μείωση του κόστους και την κερδοφορία για το 2022 καθώς και τι θα γίνει με τις «ουρές» των «κόκκινων» δανείων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκαλυπτήρια για τη «νέα» Eurobank: Ψηφιακό άλμα και νέοι στόχοι

Μοντέλο phygital για τις τραπεζικές λειτουργίες: καινοτομική τεχνολογία με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Πλήρης εξυγίανση χαρτοφυλακίου με μονοψήφιο δείκτη NPE και έμφαση στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.
Ακίνητα, Real Estate
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρό μπόνους στις τράπεζες από την άνθηση της αγοράς ακινήτων

Πολλαπλά οφέλη για τους τραπεζικούς ισολογισμούς από την δυναμική ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων. Πώς από «βαρίδι» μετατράπηκε σε μεγάλο πλεονέκτημα η σύνδεση των τραπεζών με το real estate.