Σελόντα: Μηδενικό πλέον το ποσοστό της Alpha Bank

Στην απόφαση να πουλήσει και να μεταβιβάσει 53.941.437 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, της Σελόντα, προχώρησε η Alpha Bank, με το ποσοστό της πλέον στην εταιρεία να μηδενίζεται.

Μηδενικό είναι πλέον το ποσοστό της Alpha Bank στη Σελόντα, αφού η τράπεζα αποφάσισε να πουλήσει και να μεταβιβάσει 53.941.437 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνουν ότι, σε συνέχεια των από 28.11.2019 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο «Νόμος») από τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στα Δικαιώματα Ψήφου επί των μετοχών αυτής ως ακολούθως:

Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Alpha Bank» (Τράπεζα ALPHA) επί μετοχών της Εταιρείας, στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0,00% άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,97 % (κατόπιν γνωστοποίηση της) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 53.941.437 Κοινών Ονομαστικών μετοχών , μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 21,97 % επί του συνόλου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Εύκολες και ασφαλείς πληρωμές με το Apple Pay

Το Apple Pay είναι εύκολο στην εγκατάσταση, ενώ οι χρήστες συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη και τα προνόμια που προσφέρουν οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard της Alpha Bank.