Σελόντα: Μηδενικό πλέον το ποσοστό της Alpha Bank

Στην απόφαση να πουλήσει και να μεταβιβάσει 53.941.437 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, της Σελόντα, προχώρησε η Alpha Bank, με το ποσοστό της πλέον στην εταιρεία να μηδενίζεται.

Μηδενικό είναι πλέον το ποσοστό της Alpha Bank στη Σελόντα, αφού η τράπεζα αποφάσισε να πουλήσει και να μεταβιβάσει 53.941.437 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνουν ότι, σε συνέχεια των από 28.11.2019 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο «Νόμος») από τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στα Δικαιώματα Ψήφου επί των μετοχών αυτής ως ακολούθως:

Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Alpha Bank» (Τράπεζα ALPHA) επί μετοχών της Εταιρείας, στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0,00% άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,97 % (κατόπιν γνωστοποίηση της) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 53.941.437 Κοινών Ονομαστικών μετοχών , μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 21,97 % επί του συνόλου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αριστείο για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Alpha Bank

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νόμος – Νομίζω – Νόμισμα», εξασφάλισε το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας της ενότητας «Κοινωνία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις, στην Alpha Bank