ΓΔ: 823.25 0.02% Τζίρος: 3.88 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:57:31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Μυτιληναίος

Επιβεβαιώνει τη βαθμολογία BB για τη Mytilineos ο οίκος Fitch

Ισχυρή αύξηση EBITDA και σημαντική μείωση μόχλευσης από το 2023 προβλέπει ο οίκος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα γίνουν θετικές από το 2023. Πιστωτικά θετική η επέκταση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Την πιστοληπτική αξιολόγηση BB της Mytilineos επιβεβαίωσε ο οίκος Fitch με σταθερή προοπτική, σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση αντανακλά την αναμενόμενη ισχυρή αύξηση των EBITDA και των κεφαλαίων από τη λειτουργία (FFO) τη διετία 2022-2023, αλλά και τη σταθερή ικανότητα απομόχλευσης, με καλή θέση ρευστότητας που έχει η εταιρεία.

Όπως σημειώνει η Fitch στην ανακοίνωσή της, «προβλέπουμε ότι η καθαρή λειτουργική μόχλευση θα μειωθεί από 3,3 φορές το 2021 σε περίπου 3,0x το 2022 και κάτω από 2,5x από το 2023. Παρά τις συνεχιζόμενες μεγάλες επενδύσεις, κατά την περίοδο 2022 - 2025, που αποδίδεται κυρίως στην οργανική επέκταση στο τμήμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αναμένουμε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) θα γίνουν θετικές από το 2023. Θεωρούμε ότι η επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιστωτικά θετική».

Η αξιολόγηση, τονίζει η Fitch, «υποστηρίζεται από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, τις συνέργειες μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και τις καθετοποιημένες και τις χαμηλού κόστους δραστηριότητες στον τομέα μεταλλουργίας. Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης μια ισχυρή και αυξανόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει στην εταιρεία βιώσιμες ταμειακές ροές».

Τα επιμέρους στοιχεία που διαμόρφωσαν την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι:

  • Οι τιμές αλουμινίου παραμένουν υψηλές: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του τμήματος μεταλλουργίας αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω κατά περισσότερο από 30% το 2022, ενώ θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του τμήματος μεταλλουργίας από το 2023, υποστηριζόμενη από τις αναμενόμενες υψηλές τιμές αλουμινίου.
  • Αναμενόμενη Αύξηση Κερδοφορίας: Οι αναμενόμενες υψηλές τιμές αλουμινίου το 2023, συνοδευόμενες από τις αναμενόμενες χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να στηρίξουν την ανάκαμψη του περιθωρίου EBITDA του ομίλου προς το 17% - 18% την περίοδο 2023-2025 σε σύγκριση με 13% την περίοδο 2021-2022. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 13,1% το 2021 από 15,5% το 2020, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας στη μεταλλουργία και στα τμήματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενώ τα τμήματα βιώσιμων μηχανολογικών λύσεων  (SES) και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης (RSD) ανέφεραν βελτιωμένες επιδόσεις. Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, διάβρωσαν την κερδοφορία.
  • Συνεχής ανάπτυξη του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας: Ο όμιλος σχεδιάζει να ξεκινήσει την εμπορική χρήση του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT) το 3ο τρίμηνου του 2022, ο οποίος θα προσθέσει 826MW στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του στο τμήμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει ενεργά το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 1.000MW ηλιακών πάρκων μέχρι το 2025, τα οποία απέκτησε στην Ελλάδα το 2021. Η εκτέλεση αυτών των έργων θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδυτικών δαπανών, οι οποίες θα υπερβαίνουν τα 250 εκατ. ετησίως την περίοδο 2022 - 2024. Ωστόσο, βλέπουμε θετικά την αυξανόμενη διείσδυση του ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποτελέσει πηγή σχετικά σταθερών ταμειακών ροών μόλις τεθούν σε λειτουργία τα νέα έργα. Το τμήμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα αποτελεί περίπου το 40% των λειτουργικών κέρδη (EBITDA) έως το 2024-2025.
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα βρεθούν υπό πίεση το 2022. Η ανάκαμψη της λειτουργικής δραστηριότητας του τμήματος RSD και ιδίως η αυξανόμενη εκτέλεση έργων με τη μέθοδο BOT το 2021 έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, διαβρώθηκε σημαντικά η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών το 2021, κάτι που ήταν σύμφωνο με τις προηγούμενες προβλέψεις μας. Οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες και η διακύμανση του κεφαλαίου κίνησης, που οφείλεται κυρίως σε έργα BOT το 2022, θα οδηγήσουν και πάλι σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες θα γίνουν θετικές από το 2023 χάρη στην αναμενόμενη καλύτερη παραγωγή ταμειακών ροών στα τμήματα μεταλλουργίας και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αναμένουμε επίσης σημαντική ελάφρυνση του κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο έργων BOT το 2023. Ωστόσο, η εταιρεία έχει την ευελιξία να αναβάλει το επενδυτικές δαπάνες και να διατηρήσει ρευστότητα για περίπτωση ανάγκης, καθώς μόνο το 20% περίπου του συνολικού προβλεπόμενου ανώτατου ορίου επενδυτικών δαπανών την περίοδο 2022-2025 προορίζεται για εργασίες συντήρησης.
  • Αύξηση περιθωρίων EBITDA στον κατασκευαστικό τομέα (SES) από 5,2% το 2020 σε 9,0% το 2021. Το περιθώριο κέρδους του τομέα SES θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια σε πάνω από 9% με την υποστήριξη της εκτέλεσης πιο σύνθετων βιώσιμων έργων (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υποδομές, αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας). Οι επιδόσεις του τμήματος RSD το 2021 ήταν σύμφωνες με τις προηγούμενες προβλέψεις και αναμένεται ότι θα βελτιώσουν το περιθώριο κέρδους σε πάνω από 9% από το 2022 από περίπου 6% - 7% την περίοδο 2019-2021, με την υποστήριξη από την επιτυχή εκτέλεση έργων BOT, τα οποία συνήθως έχουν διψήφια περιθώρια, σε αντίθεση με τις μονάδες ηλιακής ενέργειας που αναπτύχθηκαν για τρίτους. Αναμένουμε ότι η RSD και η SES θα συνεισφέρουν περίπου 25% στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά μέσο όρο την περίοδο 2022-2025 (από 15% το 2021).
  • Η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί στην ανάπτυξη: Η εταιρεία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πεδίο 1 και 2 της μεταλλουργίας κατά 65%, στο τμήμα ισχύος κατά 50% ανά MWh και να έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε SES και RSD έως το 2030. Μακροπρόθεσμα, ο όμιλος στοχεύει σε καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Αν και ο μετασχηματισμός αυτός φέρει σημαντικό απρόβλεπτο κόστος, θεωρούμε θετικά τον στόχο του ομίλου να επιτύχει παραγωγή αλουμινίου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.
  • Ικανότητα απομόχλευσης: Η καθαρή λειτουργική μόχλευση θα βελτιωθεί προς το 3,0x το 2022 (3,3x το 2021) και θα μειωθεί κάτω από 2,5x από το 2023. Ωστόσο, επί του παρόντος, οι υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, οι μεγάλες επενδυτικές δαπάνες και η πιθανή διακύμανση του κεφαλαίου κίνησης θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στις μετρήσεις μόχλευσης του ομίλου. Επιπλέον, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση εξαγορών με νέο χρέος ως πιστωτικά αρνητική, αλλά αυτό αποτελεί έναν απρόβλεπτο κίνδυνο.
  • Διαφοροποιημένο Επιχειρηματικό Προφίλ: Οι δραστηριότητες του ομίλου σε τρεις τομείς προσφέρουν διαφοροποίηση και ενισχύουν το συνολικό επιχειρηματικό προφίλ. Το 2021 η χαμηλότερη παραγωγή EBITDA στο τμήμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μετριάστηκε από την καλύτερη απόδοση των τομέων RSD και SES και τη σταθερή, αν και επιδεινωμένη, απόδοση στο τμήμα μεταλλουργίας. Επιπλέον, οι συνέργειες εντός των διαφοροποιημένων επιχειρηματικών μονάδων του ομίλου παρέχουν ορισμένα οικονομικά πλεονεκτήματα. Ιστορικά, το περιθώριο FFO ήταν πάνω από 12%, αλλά μειώθηκε την περίοδο 2021-2022 σε περίπου 10%-11%. Ωστόσο, αναμένουμε σταθερά περιθώρια FFO άνω του 12% από το 2023.
  • Μικρής κλίμακας μονάδα αλουμινίου χαμηλού κόστους: Η εταιρεία είναι ένας μικρής κλίμακας παραγωγός αλουμινίου με μία μονάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η δική της παραγωγή αλουμίνας καλύπτει περισσότερο από το 100% των αναγκών της στη μεταλλουργεία αλουμινίου και η αυτάρκεια της σε βωξίτη είναι περίπου στο 35% των συνολικών αναγκών για την παραγωγή αλουμίνας. Η CRU εκτιμά ότι η μονάδα παραγωγής αλουμίνας και το μεταλλουργείο αλουμινίου της εταιρείας βρίσκονται στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους. Ο τομέας θα παραμείνει ανταγωνιστικός ως προς το κόστος, υποστηριζόμενος από το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επεκτείνεται η Mytilineos στον τομέα των φωτοβολταϊκών σε όλο τον κόσμο

Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα των έργων ηλιακής ενέργειας και στις πέντε ηπείρους. Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου διεθνούς χαρτοφυλακίου είναι της τάξεως των 2.396 MW.
Mytilineos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Σύμβαση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Μονές του Αγίου Όρους

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2,64MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 5 MWh.