ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:24:34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
plastika-thrace
Φώτο: Πλαστικά Θράκης

Πλαστικά Θράκης: Στόχος για κέρδη προ φόρων 25 εκατ. ευρώ το 2022

Ο Δημ. Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β ́ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, επιτυγχάνοντας σημαντική,  επαναλαμβανόμενη κερδοφορία».

Η μειωμένη συμβολή των προϊόντων προστασίας  (μάσκες και φόρμες για την Covid 19) επηρέασαν τις επιδόσεις των Πλαστικών Θράκης το πρώτο τρίμηνο του 2022  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021,

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 106,3 εκατ. μειωμένες κατά 4,6%, τα EBIDTA υποχώρησαν κατά 56,8% στα 15,53 εκατ., τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν στα 10,7 εκατ. (-63,5%) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,78 εκατ. μειωμένα κατά 64,2%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα EBIDTA του πρώτου τριμήνου είναι βελτιωμένα κατά 85% σε σχέση με τα EBIDTA του 2019 όταν δεν υπήρχαν στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας τα προϊόντα προστασίας.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, ο όμιλος κατέγραψε καθαρό δανεισμό ύψους 12,4 εκατ. διατηρώντας την αυξημένη ρευστότητα του. Η πρόταση μερίσματος στη γενική συνέλευση θα είναι 0,27 ευρώ ανά μετοχή εκ των οποίων τα 0,11 ευρώ έχουν διανεμηθεί ως προμέρισμα.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, η διοίκηση αναφέρει πως το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η έκβαση της πολεμικής σύρραξης προκαλούν μεγάλη δυσκολία για να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η ορατότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα και το επίπεδο ζήτησης για το δεύτερο εξάμηνο είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ο όμιλος στοχεύει για το τρέχον έτος, βάσει του προϋπολογισμού του, σε κέρδη προ φόρων άνω των 25 εκατ., από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Λειτουργώντας σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον, με έντονες συνθήκες αβεβαιότητας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β ́ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, επιτυγχάνοντας σημαντική, επαναλαμβανόμενη κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο, εναρμονισμένη με τα πλάνα μας. Για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά για το έτος, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξή τους, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύνοψη Πρώτου Τριμήνου:

 • Πωλήσεις ύψους 106,3 εκατ. ευρώ, παρά τις μεταβολές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση.
 • Επίτευξη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ύψους 15,5
 • εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 85% σε σχέση με τα συγκρίσιμα επίπεδα του 2019.
 • Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,4 ευρώ προέρχονται από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.
 • Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα Κέρδη προ Φόρων έχουν
 • υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108,9%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο  τρίμηνο του 2022 και τη σημαντική αύξηση του κόστους των Α’ Υλών, ενέργειας και μεταφορικών.
 • Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος κατέγραψε Καθαρό Δανεισμό ύψους 12,4 εκατ. ευρώ διατηρώντας την αυξημένη ρευστότητα του.
 • Πρόταση μερίσματος προς τη Γενική Συνέλευση ύψους ~0,27 ευρώ ανά μετοχή (~ 0,11 ευρώ ανά μετοχή έχει ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα).

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022 του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την από 6 Μαΐου 2022 εταιρική ανακοίνωση, ο Όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 106,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους ανέρχονταν σε 111,4 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €6,4 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και 4,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων προσωπικής προστασίας από τον COVID-19.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2022, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc. 

Σε επίπεδο ζήτησης, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022 παρατηρήθηκε:

 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.
 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του αγροτικού τομέα με εξαίρεση στα προϊόντα συσκευασίας λιπασμάτων.
 • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας, με αυξομειώσεις ωστόσο ανά
 • επιμέρους τομέα δραστηριότητας.
 • Σημαντική μείωση, όπως ήταν αναμενόμενο, στα προϊόντα προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 • Διατήρηση του κόστους των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
 • Σημαντικά αυξανόμενο κόστος ενέργειας, πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με το ήδη αυξημένο κόστος των
 • τελευταίων μηνών του 2021, σε όλες τις χώρεςδραστηριοποίησης του Ομίλου.
 • Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με περιπτώσεις ελλείψεων σε διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων.
 • Σημαντικά αυξημένο κόστος β' υλών και υλικών συσκευασίας.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και προοπτικές Ομίλου
.
Αναφορικά με τις προοπτικές του έτους, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε
παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και την εν εξελίξει πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία, με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους 9 εκατ. ευρώ, από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που σημαίνει στόχευση για αύξηση περίπου 140% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται ανωτέρω, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η έκβαση της πολεμικής σύρραξης προκαλούν μεγάλη δυσκολία για να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η ορατότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα και το επίπεδο ζήτησης για το δεύτερο εξάμηνο είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ο Όμιλος στοχεύει για το τρέχον έτος, βάσει του προϋπολογισμού του, σε Κέρδη προ Φόρων άνω των 25 εκατ. ευρώ, από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους 11,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 4,75 εκατ.ευρώ, επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλ. Θράκης: Υποχώρησαν στα 10,7 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το α' τρίμηνο

Οι μέτριες επιδόσεις του πρώτου τριμήνου όσον αφορά στην κερδοφορία των Πλαστικών Θράκης συνέπεια της μικρότερης συμβολής των προϊόντων προσωπικής προστασίας αιτιολογούν ως ένα βαθμό την πτώση της μετοχής τις τελευταίες ημέρες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Διπλασιασμός των κερδών προ φόρων για το εννέαμηνο

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.