ΓΔ: 805.55 -0.03% Τζίρος: 39.22 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Φωτο: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank

Eurobank: Πάνω από 300 εκατ. τα κέρδη 3μήνου, ορατός ο στόχος για μέρισμα

Φωκίων Καραβίας: Παρά τις αντιξοότητες Βρισκόμαστε σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος.

Με καθαρή κερδοφορία που ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ, περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 6% και εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ, η Eurobank επιβεβαίωσε κατά το α' τρίμηνο ότι παραμένει σε τροχιά υλοποίησης του σχεδιασμού της, με τελικό στόχο να ανέλθει το 2022 στο 10% ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων και να διανεμηθεί εκ νέου μέρισμα στους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν και οι πληθωριστικές πιέσεις έγιναν εντονότερες. Παρόλα αυτά, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, οι επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο».

Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων α' τριμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα έχουν ως εξής:

 • Ισχυρή κερδοφορία που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι του 2022 είναι επιτεύξιμοι
 • Καθαρά κέρδη (προσαρμοσμένα) €305 εκ. έναντι €72 εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021
 • Κέρδη ανά μετοχή €0,07
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 22,9%
 • Καθαρά κέρδη (προσαρμοσμένα) διεθνών δραστηριοτήτων €47εκ., αυξημένα κατά 46,4% σε ετήσια βάση
 • Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 10,4% στα €240 εκ.
 • Δείκτης NPEs 6,0%
 • Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 71,5%
 • Συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα €0,7δισ.
 • Προβλέψεις προς δάνεια 63 μονάδες βάσης
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,5%
 • Δείκτης FL CET1 13,6%
 • Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα €2,3 δισ. τους 3 πρώτους μήνες του 2022
 • Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 74,9%

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ Τρίμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, παρά την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι του 2022 είναι επιτεύξιμοι. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €305 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από €72εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,07 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22,9%.

Πιο αναλυτικά:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €339εκ., από €335εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε €123 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2021.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε €462 εκ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €240εκ., από €13 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% σε €703 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3% στα €222 εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα €240 εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €481 εκ.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €62 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €178 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από €87 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404 εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €305 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €47 εκ. τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από €32 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε €68 εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% σε €57 εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. Το 48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6% στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4 δισ. ή €0,7 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%.
 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%.
 • Στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,6 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €77,2 δισ.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €2,3 δισ. τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4 δισ. το Α΄ Τρίμηνο και €0,7 δισ. το Α΄ Τετράμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,7 δισ., τα στεγαστικά σε €10,1 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,3 δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών υποχώρησαν κατά €0,7 δισ. το Α΄ Τρίμηνο, αυξήθηκαν όμως κατά €1,2 δισ. τον Απρίλιο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 151,3% το Α΄ Τρίμηνο 2022.

Φ. Καραβίας: Ισχυρές επιδόσεις σε ασταθές περιβάλλον

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε ότι:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν και οι πληθωριστικές πιέσεις έγιναν εντονότερες, αυξάνοντας τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία. Το περιβάλλον παραμένει ασταθές, τροφοδοτούμενο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη δυσλειτουργία στις αλυσίδες εφοδιασμού, οδηγώντας σε σπειροειδή αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας.

Παρόλα αυτά, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων, αλλά ικανοποιητικό ρυθμό της τάξης του 3,0%-3,5% το 2022, υποστηριζόμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, οι επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα των αναμενομένων, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν με ισχυρούς ρυθμούς, οι δείκτες ποιότητας των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων συνέχισαν να βελτιώνονται και η κερδοφορία από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, όλα μαζί συντελώντας σε ένα ισχυρό καθαρό αποτέλεσμα.

Βρισκόμαστε, έτσι, σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους. Η Eurobank εστιάζει τις προσπάθειές της στη στήριξη των εταιρικών και ιδιωτών πελατών, ώστε να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του αναπτυξιακού κύκλου. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 2,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και η ροή εργασιών παραπέμπει σε ισχυρή επίδοση το δεύτερο τρίμηνο και όλο το 2022.

Η ανάπτυξη θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια. Δέσμευσή μας είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για κάθε βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο – δημόσιο ή ιδιωτικό, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλουμε στην ευημερία όλων των χωρών όπου έχουμε παρουσία, μέσα από τη στήριξη μιας οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα διατηρήσιμης, περιβαλλοντικά βιώσιμης, με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στις 21 Ιουλίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, μεταξύ των θεμάτων θα είναι και η έγκριση της σχετικής τροποποίησης της Τριμερούς Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της Cardlink One στη Worldline

Η Eurobank θα λάβει ως τίμημα για το 80% των μετοχών της Cardlink One το ποσό των 254 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 80 μ.β. στο δείκτη CET1 του ομίλου Eurobank.
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιοδεία της διοίκησης της Eurobank στην Κρήτη

Η Eurobank στοχεύει σε συνολικές εκταμιεύσεις 250 εκατ. ευρώ για το 2022 που αφορούν χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στην Κρήτη, ενώ συμμετέχει ενεργά σε όλα τα εμβληματικά έργα υποδομής στο νησί όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο εργασιακό μοντέλο στη Eurobank με δύο ή τρεις ημέρες τηλεργασία

Η Eurobank θα αναλάβει το κόστος που προκαλείται στους εργαζόμενους από την τηλεργασία όπως το κόστος του εξοπλισμού, καθώς και το κόστος της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας των εργαζομένων, των τηλεπικοινωνιών και της συντήρησης του εξοπλισμού.