ΓΔ: 899.16 0.17% Τζίρος: 83.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Με μερική κάλυψη 80,18% ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Alpha Trust Ανδρομέδα

Η εταιρία άντλησε συνολικά 12,24 εκατ. ευρώ υπερδιπλασιάζοντας τα κεφάλαιά της. Με τα νέα κεφάλαια η εταιρεία φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στον ορίζοντα.

Σε ποσοστό 80,18% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust Ανδρομέδα. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε από την 22.07.2022 έως την 04.08.2022 και αντλήθηκαν συνολικά 12,24 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ που ζητούσε η εταιρία, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε (1.929.725) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται μετά την αύξηση στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατό σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (€ 12.149.049,69), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (3.534.269) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Κλέτσας: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εν μέσω μάλιστα μιας περιόδου μεγάλων προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από πλήθος αβεβαιοτήτων για την παγκόσμια και την εγχώρια οικονομία, αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική επιτυχία. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση  της ποιότητας της διαχείρισης που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει η Εταιρεία στους μετόχους της από την έναρξή της, αλλά παράλληλα και ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμό των Α.Ε.Ε.Χ. που ελπίζουμε να αναπτυχθεί μελλοντικά στη χώρα μας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα μας επιτρέψουν να  υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο και να εκμεταλλευτούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που μελλοντικά θα παρουσιαστούν, προς όφελος των μετόχων μας».

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν  με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CPLP Shipping: Έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου της στο ΧΑ

Η έκδοση αυτή αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί συνεπή πηγή άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική ναυτιλία, για εταιρείες με σοβαρό χρηματοοικονομικό προφίλ και συντηρητικά επενδυτικά σχέδια όπως η Capital Product Partners δήλωσε ο CEO της εταιρείας Jerry Kαλογηράτος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άνοδος 6,5% του κύκλου εργασιών της EXAE το α΄ εξάμηνο του 2022

Αυξημένα ήταν κατά 8,1% τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών το α' εξάμηνο του 2022 που ανήλθαν σε 8,0 εκ. ευρώ, από 7,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Η είσοδος στο ΧΑ επιβεβαιώνει τις προοπτικές της Dimand

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank τόνισε την δέσμευση της τράπεζας να στηρίξει κι άλλα επιτυχημένα σχέδια που συμβάλλουν στην εμβάθυνση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και θέτουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.
alpha-emiris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Εμίρης: Η είσοδος της Dimand στο ΧΑ συνιστά αναγνώριση από την αγορά

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, ευελπιστεί πως η δυναμική της συναλλαγής αυτής θα δώσει την απαραίτητη ώθηση και σε άλλες δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις προς την ίδια κατεύθυνση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου 230 εκατ. προχωρά η Lamda Develpment

Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί με βάση το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της εταιρείας, και το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καταβάλει την 1η Ιουλίου τους τόκους του εταιρικού ομολόγου

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 13,9027 ευρώ ανά ομολογία  το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ.