ΓΔ: 1041.56 0.83% Τζίρος: 109.42 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:10:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Terna Energeiaki, Ananeosimes Piges Energeias, APE
Πηγή: Τέρνα Ενεργειακή

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αυξημένα έσοδα στα 448,7 εκατ. το 9μηνο 2022

Τα προσαρμοσμένα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε 150,9 εκ. έναντι 106,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση κατέγραψαν στο εννεάμηνο του 2022 τόσο τα έσοδα όσο και η κερδοφορία του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, που σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των εσόδων στα 448,7 εκ. - την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 247,4 εκατ. - οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα 150,9 εκ. και άνοδο στα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα 72,0 εκ. από 43,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 895,3 MW.

 

 

Αναλυτικά:

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 31,5% έναντι 28,6% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 28,2% έναντι 25,7% και για την Πολωνία στο 27,3% έναντι 23,3%.

Οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ορισμένων έργων (υπενθυμίζεται ότι ένα αριθμός πάρκων ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά το 2021) οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 14,3%, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε 175,0 εκ. έναντι 150,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στον κλάδο κατασκευών, τα έσοδα από κατασκευή έργων για τρίτους ανήλθαν σε 28,6 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 σε σύγκριση με 14,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Tα έσοδα από τον κλάδο των έργων ΣΔΙΤ ανήλθαν σε 15,0 εκ. έναντι ποσού 12,0 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 25,3%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της μεταβατικής διαχείρισης στη ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της εμπορίας ενέργειας παρουσίασε έσοδα 230,0 εκ., συνεπεία των συνθηκών που επικρατούν διεθνώς στις αγορές ενέργειας.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε 150,9 εκ. έναντι 106,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αντίστοιχο περιθώριο (adj.EBITDA margin) διαμορφώθηκε σε 33,6% έναντι 42,9% την προηγούμενη περίοδο σαν αποτέλεσμα του διαφορετικού μείγματος πωλήσεων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 72,0 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 43,1 εκ.).

Τα καθαρά κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 51,1 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους όπου παρουσίασαν ζημία 50,7 εκ. (περιλαμβάνοντας ωστόσο 93,8 εκ. αρνητική επίδραση από την αποεπένδυση την Αμερικής).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο 9μηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 95,4 εκ..

Οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του έτους ανήλθαν σε 180 εκ. κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα. Σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία έλαβε το πρώτο μέρος της επιδότησης για το έργο της Αμφιλοχίας το οποίο βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Όσον αφορά στο έργο του Καφηρέα, οι εργασίες κατασκευής προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. 

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/09/2022 ανήλθε στα 598,8 εκ. έναντι 528,0 εκ. την 31/12/2021.

Σε επίπεδο τριμήνου, τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε 171,9 εκ. έναντι 107,3 εκ. την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2021, λόγο αυξημένης παραγωγής ΑΠΕ αλλά και  λόγο του τομέα εμπορίας ενέργειας. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε 51,3 εκ. έναντι 37,9 εκ. με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 32,1% έναντι 35,2% την προηγούμενη περίοδο λόγο του μείγματος πωλήσεων. Τέλος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Γ’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 14,3 εκ.).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mytilineos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Σύμβαση με RWE για έργο στη Βρετανία αξίας 62 εκατ. ευρώ

Το έργο υποστηρίζει τους στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου για «πράσινη» ενέργεια και μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025. Επιπλέον, αποτελεί μέρος του Προγράμματος Stability Pathfinder του Εθνικού Δικτύου για την Αγγλία και την Ουαλία.
Mytilineos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία

Πρόκειται για τη δεύτερη χρηματοδότηση της εταιρείας στην Αυστραλία, αλλά και η δεύτερη για τη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων διεθνώς και είναι από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ANZ και Westpac.
intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Ενισχύει την παρουσία στις ΑΠΕ εξαγοράζοντας την DNC ENERGY

Ο όμιλος Intrakat διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,8 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα.