ΓΔ: 1170.13 0.14% Τζίρος: 93.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Βελτίωση τζίρου - κερδοφορίας στο α' τρίμηνο για τον «νέο» Όμιλο Ελλάκτωρ

Στο ήμιση θα διαμορφωθούν τα μεγέθη της Ελλάκτωρ σε σχέση με τα σημερινά μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης ΑΠΕ και της Άκτωρ.

Βελτιωμένη εμφανίζεται η οικονομική εικόνα του Ομίλου Ελλάκτωρ στο πρώτο τρίμηνο σε επίπεδο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων επιτυγχάνοντας ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και θετικό τελικό αποτέλεσμα.

Η συνολική εικόνα του ομίλου η οποία ωστόσο ενσωματώνει και τομείς που έχουν πωληθεί ή που βρίσκονται προς πώληση όπως ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η Άκτωρ εμφανίζει συρρίκνωση μεγεθών. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών ο κύκλος εργασιών (σε επίπεδο τριμήνου) θα περιοριστεί στα 90,9 εκατ. έναντι 205 εκατ. σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη:

  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το εν λόγω διάστημα διαμορφώθηκε στα 205 εκατ. ευρώ από 220 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, ενώ οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν στα 91 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση κατά 2% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
  • Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α' τρίμηνο ανήλθαν σε 39 εκατ. (εκ των οποίων 45 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αύξηση 42% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο 49%. 
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11 εκατ. από τα οποία τα 20 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι 12 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 (ζημίες 3 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες). 
  • Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη αυτά διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. (13,2 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) έναντι 7 εκατ. (ζημίες 7,1 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
  • Αρνητικός Καθαρός Δανεισμός (καθαρή ρευστότητα) από Σ.Δ (εξαιρουμένου Μορεά και υποχρεώσεις από μισθώματα): 115 εκατ. στις 31.03.2023 έναντι 132 εκατ. στις 31.12.2022.  Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένου του Μορέα) ανήλθαν σε 394 εκατ. στις 31.03.2023 έναντι 371 εκατ. στο τέλος του 2022. 
  • Στα 821 εκατ. τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές από Σ.Δ. ύψους 53 εκατ. για το 1ο τρίμηνο 2023 έναντι  49 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο 2022.

Σημείωση: Σ.Δ.: Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, Δ.Δ : Διακοπείσες Δραστηριότητες

Επίδοση ανά κλάδο δραστηριότητας

Κατασκευή (Διακοπείσες Δραστηριότητες)

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά το 1ο τρίμηνο 2023 έσοδα 114,3 εκατ. έναντι εσόδων 98,9 εκατ. στο 1ο τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15,6%, η οποία προέρχεται κυρίως από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, με τη συνεισφορά των νέων έργων, αλλά και του έργου Centura στη Ρουμανία το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το EBITDA του κλάδου Κατασκευής για το 1ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκε σε ζημιά 5,4 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση παλαιών ζημιογόνων έργων σε Ελλάδα και Ρουμανία, τα οποία είχαν αυξημένη αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου.

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανέρχεται σήμερα στα 2,7 δισ. Περιλαμβάνει έργα ύψους 186 εκατ. που υπεγράφησαν μετά την 31.03.2023. Περιλαμβάνονται η κατασκευή οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Μεθώνη, και ο αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Περιλαμβάνονται επίσης έργα ύψους 350 εκατ. για τα οποία αναμένεται υπογραφή συμβάσεων σύντομα. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς για έργα με συνολική αξία 14 δισ.

Στις 24.04.2023, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ενέκρινε την πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ.

Παραχωρήσεις

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 64,2 εκατ. έναντι 56,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%. Η εν λόγω αύξηση στα έσοδα οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+13,2%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+13,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 41,0 εκατ. έναντι €24,3 εκατ. (€33,3 εκατ. συγκρίσιμο EBITDA) πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 68,5% επηρεαζόμενο από την προαναφερόμενη αύξηση της κυκλοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% έναντι 43% πέρυσι. Ωστόσο το EBITDA της αντίστοιχης περσινής περιόδου του κλάδου των Παραχωρήσεων είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 9 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς".

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Τον Απρίλιο του 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Επιπλέον, στις 8 Μαΐου 2023, η ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (51%) - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (49%) υπέβαλε Δεσμευτική Προσφορά για το Έργο Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο.

Τέλος, στις 17 Μαΐου 2023, η ένωση προσώπων ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (36%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (32%) - ΑΒΑΞ (32%) κατέθεσε Πρότυπη Πρόταση για το Έργο ΑΘΗΝΑ Ι, που περιλαμβάνει επεκτάσεις του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Περιβάλλον

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 1ο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 24,1 εκατ. έναντι 30,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022, μείωση 22%, οφειλόμενη κυρίως σε ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας μονάδας Osnabruck, στη μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, στην επιβολή πλαφόν 85/MWh στην τιμή αποζημίωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που διατίθεται στην spot αγορά (μάλιστα το αντίστοιχο περσινό διάστημα η αντίστοιχη τιμή αποζημίωσης ενέργειας ήταν αυξημένη, ενώ η επιβολή έκτακτης εισφοράς – clawback – εφαρμόστηκε αναδρομικά) και στη μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο ‘22. Τα ανωτέρω, μερικώς αντισταθμίστηκαν από την αύξηση ποσοτήτων και την αύξηση των τιμών αποδοχής απορριμμάτων.

Αντίστοιχα, το EBITDA για το 1ο τρίμηνο 2023 εμφανίζεται μειωμένο κατά 51,6% (Δ -€3,9 εκατ.) και διαμορφώθηκε σε 3,7 εκατ., κυρίως λόγω των υψηλών τιμών διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στην spot αγορά το Q1’22 και την επιβολή πλαφόν 85/MWh μετά την 01.07.2022 (Δ -€2,5 εκατ.) και της μείωσης των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών που μερικώς αντισταθμίστηκε από αύξηση των ποσοτήτων και την αύξηση των τιμών αποδοχής αποβλήτων (net Δ -€0,6 εκατ.).

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 3MW στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί με την αρχή του zero feed-in. Η επένδυση πραγματοποιείται από την θυγατρική εταιρεία ΕΔΑΔΥΜ ΜΑΕ, η οποία είναι κατά 100% ιδιοκτησία της.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΗΛΕΚΤΩΡ, μέσω ομάδας οικονομικών φορέων στην οποία συμμετέχει κατά 80%, είναι ο μοναδικός διαγωνιζόμενος για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Χερσόνησος (Περιφέρεια Κρήτης). Το έργο έχει προϋπολογισμό κατασκευής 21,5 εκατ., και προϋπολογισμό λειτουργίας (3 έτη) 12,4 εκατ., συν δικαίωμα προαίρεσης (3 έτη) €12,4 εκατ.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για έργο ύψους 3 εκατ., για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μονάδας κομποστοποίησης στη Μήλο. Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα συνολικού προϋπολογισμού 89,25 εκατ. συν ΦΠΑ, εκτός από τα προαιρετικά δικαιώματα (μερίδιο της εταιρείας 48,25 εκατ.), ενώ κατακυρώθηκε έργο ύψους 41,6 εκατ., εκτός από τα προαιρετικά δικαιώματα που θα αναληφθούν μέσω κοινοπρακτικού σχήματος με συμμετοχή της εταιρείας 50%. Επιπλέον, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα και την Αχαΐα.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε το 1ο τρίμηνο 2023 έσοδα ύψους 2,5 εκατ., έναντι ποσού 2,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,3%.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του 1ου τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ., έναντι 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθαν σε 1,4 εκατ., τα ίδια περίπου με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (1,2 εκατ.).

Γεγονότα μετά την 31.03.2023 – Εξελίξεις / Προοπτικές

Η εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ, ΑΕ, θυγατρική της REDS, ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 71,4 εκατ., με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το δάνειο αυτό προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με πιο ευνοϊκούς όρους και για την εκ νέου χρηματοδότηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου.

Επίσης, η εταιρεία έχει μισθώσει το 99% του εμπορικού κέντρου «Smart Park» στην περιοχή Γυαλού, Σπάτα Αττικής, με συνολική επιφάνεια περίπου 53.000 τ.μ. Τον Φεβρουάριο του 2023, η REDS αγόρασε επίσης όμορα οικόπεδα στην ίδια περιοχή, με σκοπό την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων για την αύξηση της επισκεψιμότητας του πάρκου.

Τέλος, η REDS ολοκλήρωσε συναλλαγές πώλησης ακινήτων στη Ρουμανία και αναμένεται να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους €350 εκατ., σε διάφορες περιοχές.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Στα 32 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Στα 185,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παραμένοντας σταθερός έναντι της περυσινής χρονιάς, ωστόσο η κερδοφορία της κατασκευαστικής ενισχύθηκε σημαντικά.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Δεν υφίσταται συμφωνία για πώληση του 25% της Άνεμος

«Διεθνής εξειδικευμένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος έχει αναλάβει την αξιολόγηση επί των στρατηγικών επιλογών για τη συμμετοχή στην ANEMOS RES, μεταξύ των οποίων και την ενδεχόμενη πώλησή της», τονίζει η εισηγμένη.