Φώτο: Shutterstock

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,02% η απόδοση σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,766 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,83 φορές. Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. 

Στο 0,02% διαμο­ρφώ­θηκε η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. 

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,766 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,83 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ