Φώτο: Yπουργείο Ανάπτυξης

Ολοκλήρωση της δράσης Ψηφιακό Άλμα του ΕΠΑνΕΚ

Με την ένταξη επιπλέον 11 επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, το σύνολο των ενταγμένων στο «Ψηφιακό Άλμα» ανέρχεται σε 495 επενδυτικά σχέδια.

Ολοκληρώνονται σήμερα, κατόπιν της εξέτασης και των ενστάσεων, οι εντάξεις στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, με την ένταξη επιπλέον 11 επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, το σύνολο των ενταγμένων στο «Ψηφιακό Άλμα» ανέρχεται σε 495 επενδυτικά σχέδια, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να διαμορφώνεται σε 42.026.713 ευρώ για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.  

Η δράση «Ψηφιακό Άλμα» αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτεί δαπάνες, όπως προμήθεια νέων μηχανημάτων ΤΠΕ και λογισμικού, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ κ.λπ. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δ. Σκάλκος: Οι δύο πρώτες ελληνικές εταιρείες εξήλθαν από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημόσια χρηματοδότηση για την προώθηση των επιχειρηματικών συμμετοχών με τον γγ του υπ. Ανάπτυξης να τονίζει πως οι επενδύσεις στην καινοτομία παρουσιάζουν ένα ρίσκο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα η δεύτερη φάση καταβολής των 800 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ

Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Covid-19 είδαν σήμερα στους λογαριασμούς τους την αποζημίωση ειδικού σκοπού.