Φωτο: Shutterstock

Αναστολή πλειστηριασμών για ευάλωτα νοικοκυριά από τους servicers

Ο πλειστηριασμός θα αναστέλλεται, εφόσον ο δανειολήπτης καταθέσει αίτημα, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως θα οριστούν από την αντίστοιχη Εταιρεία Διαχείρισης.

Σε αναστολή των πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αφορούν την 1η κατοικία ευάλωτων οφειλετών αποφάσισαν να προβούν οι εταιρείες - μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις συνεκτιμώντας και την επικείμενη υιοθέτηση του νέου Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, σε διαρκή συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. 

Όπως ανακοίνωσε η ΕΕΔΑΔΠ, οι οφειλέτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες καθορίζονται σε αντιστοιχία με τα κριτήρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση επιδόματος στέγασης (Νόμος 4472/2017, Υπουργική Απόφαση Δ13οικ.10747/256).

Ο πλειστηριασμός θα αναστέλλεται, εφόσον ο δανειολήπτης καταθέσει σχετικό αίτημα, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως θα οριστούν από την αντίστοιχη Εταιρεία Διαχείρισης. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος θα καθοριστεί από κάθε Εταιρεία Διαχείρισης το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων παροτρύνουν τους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» (Νόμος 4714/2020), στο πλαίσιο των πολλαπλών λύσεων ρύθμισης που προσφέρονται για τη διευθέτηση των οφειλών τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ