Φωτο; Shutterstock

Πενήντα ημέρες αργότερα συνελεύσεις και ισολογισμοί για ΕΠΕ και ΙΚΕ

Κατά πενήντα ημέρες παρατείνεται η διεξαγωγή συνελεύσεων και η δημοσίευση ισολογισμών όχι μόνο για τις ΑΕ αλλά και για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ.

Παράταση προθεσμιών για γενικές συνελεύσεις και δημοσίευση ισολογισμών για πενήντα ημέρες δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης όχι μόνο στις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως προέβλεπε αρχικά σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου με μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και στις ΕΠΕ και στις ΙΚΕ.

Ειδικότερα, η διεξαγωγή συνελεύσεων μετατίθεται έως τις 30/10/2020 και, αντίστοιχα, η δημοσίευση ισολογισμών ως τις 20/11/2020. Η σχετική διάταξη, όπως αναμορφώθηκε αναφέρει ότι:

  • Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ 1 του άρθρου άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104), του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση νοείται η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασκευή 13 κέντρων πολιτικής προστασίας προϋπολογισμού 131,5 εκατ. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσω ΣΔΙΤ, ενώ εγκρίθηκε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, ενώ τα κέντρα θα αναλάβουν τη διαχείριση του συνόλου των συμβάντων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας