ΓΔ: 895.19 -0.25% Τζίρος: 50.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Οι 15 μεταρρυθμίσεις που θα μεταμορφώσουν τη χώρα και τη ζωή μας

Ένα συνεκτικό «πακέτο» προτάσεων με βασικό στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ στην Κομισιόν.

Σε σχεδόν πλήρη μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στοχεύουν οι προτάσεις που κατέθεσε τη Κυβέρνηση στην Κομισιόν, για την αξιοποίηση των πόρων Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο όχι μόνο την ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητα των πολιτών. 

H Επιτροπή Πισαρρίδη έχει καταθέσει στην κυβέρνηση ένα πλήρες σχέδιο για την αξιοποίηση των 32 δισ. που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας. 

Το ελληνικό σχέδιο, όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα στις εφημερίδες Η Καθημερινή και Το Βήμα καταρτίστηκε βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που έχει ανακοινώσει η Κομισιόν και περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιοποίησης δημόσιου, της Υγείας, αλλά και ιδιωτικού τομέα, σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση κυρίως σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τη διασύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας αλλά και την ενίσχυση της έρευνας, την ανάπτυξη των δικτύων 5G, την προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας με στόχο να υπάρξει περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, παρεμβάσεις στις υποδομές, μέτρα ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα διακρίσεων, επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης και στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Αναλυτικότερα: 

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: Εκτενές πρόγραμμα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, καθώς και κτιρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Διασύνδεση νησιών: Διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας. Η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα αφήσει ισχυρό οικολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα: εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενεργειακή τροφοδότηση των νησιών, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές, και καθιστά δυνατή την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των θαλάσσιων περιοχών.
 3. Δίκτυα 5G: Η δημοπράτηση του φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G θα αναβαθμίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες στη χώρα. Μέσω του καινοτόμου επενδυτικού ταμείου «Φαιστός», ένα τέταρτο των εσόδων της δημοπράτησης κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στο 5G. 
 4. Ψηφιακή αναβάθμιση ελληνικών επιχειρήσεων: Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων της χώρας, ιδίως των μικρών και μεσαίων, που περιλαμβάνει την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού και τη δημιουργία, βελτίωση και περαιτέρω επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών τους. 
 5. Ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ: Μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της ψηφιακής αναβάθμισης της ΑΑΔΕ. Επέκταση της χρήσης ταμειακών μηχανών που επικοινωνούν online με POS και με την ΑΑΔΕ, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθμιση του Taxisnet, σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτόν.
 6. Επαγγελματικά λύκεια: Ολιστική μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση. Διαρθρωτικές αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά, στην ενσωμάτωση πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και τελικά στην αναβάθμισή τους.
 7. Νέο πλαίσιο και περιεχόμενο προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης: Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης. 
 8. Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια: Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των οικισμών προ του ’23, καθώς και μελετών για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών οδών.
 9. Υποδομές μεταφορών: Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται εμβληματικές επενδύσεις σε οδικούς άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, όπως το βόρειο τμήμα του Ε-65 και ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποιίας. Επίσης επενδύσεις σε λιμένες, αερολιμένες και σε συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές.
 10. Ατομικός ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας & Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»: Οι δύο συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη θωράκιση της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που θα τροφοδοτείται από το σύνολο των πηγών που διαθέτουν δεδομένα υγείας για κάθε πολίτη, καθώς και πολιτικές πρόληψης, όπως η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών, και κίνητρα για την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων.
 11. Διαφορετικότητα: H καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα θα συμβάλουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, στην άμβλυνση στερεοτύπων αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών δεξιοτήτων και αντιλήψεων.
 12. Δικαιοσύνη: Η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και διεκπεραιώνεται μέσα από δράσεις όπως η ενίσχυση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, η λειτουργία ειδικών τμημάτων, η ενίσχυση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και η συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματική αξιολόγηση του συστήματος.
 13. Σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή & ενίσχυση της βασικής έρευνας: Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι αφενός να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου να στηριχθεί η βασική έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.
 14. Πολιτισμός: Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων βάσει στρατηγικού σχεδιασμού ανά περιοχή, ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής, καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.
 15. Ιδιωτικές επενδύσεις: Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η επιλεξιμότητα προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες οικονομικές κατευθύνσεις, για παράδειγμα την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, στην έρευνα και ανάπτυξη, στα βιομηχανικά πάρκα κ.ο.κ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Paolo Gentiloni, Komision
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζεντιλόνι: Τον Ιούλιο οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερα προσεκτικές θα πρέπει να είναι οι χώρες με υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους, καθώς υπήρξε διόγκωσή του λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο.