ΓΔ: 788.46 -0.37% Τζίρος: 51.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
Φώτο: Shutterstock

Η εντεκάδα των αλλαγών στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης

Οι μεταβολές για αποδείξεις, τεκμήρια, τα ενοίκια, κρατικές ενισχύσεις, δαπάνες για ανακαινίσεις κατοικιών, νεοφυείς επιχειρήσεις, φορολογική κατοικία, δωρεές, μετοχές και ηλεκτρικά οχήματα.

Έντεκα αλλαγές στους κωδικούς των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά πάνω από 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι φέρνει η πανδημία σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Οι μεταβολές που θα αποτυπωθούν στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ε2 έχουν να κάνουν με τις αποδείξεις, τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ενοίκια, τις κρατικές ενισχύσεις, τις δαπάνες για ανακαινίσεις κατοικιών, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την φορολογική κατοικία, τις δωρεές, τις μετοχές και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Αναλυτικότερα:   

1. Δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών: Θα υπάρξει νέος κωδικός για τους φορολογούμενους που έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι και για τους οποίους ακυρώνεται φέτος το φορο-πέναλτι 22% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους το πρόστιμο μειώνεται στο 11% από 22% στην περίπτωση που έχουν καλύψει τουλάχιστον το 20% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές ενώ για όσους  πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές πληρωμές λιγότερες από το 20% του εισοδήματός τους το πρόστιμο θα επιβληθεί κλιμακωτά: 22% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που λείπουν έως το 20% του εισοδήματος και 11% για το ποσό που υπολείπεται και αντιστοιχεί πάνω από το 20% και έως το 30% του εισοδήματος.

2. Τεκμήρια διαβίωσης: Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 με τα πληροφοριακά στοιχεία προστίθεται κωδικός για τους φορολογούμενους που ανήκουν στους πληττόμενους και δικαιούται απαλλαγή από το τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι τα τεκμήρια αναστέλλονται για:

  • ατομικές εμπορικές, βιοτεχνικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για ελευθέρια επαγγέλματα που κατά τη διάρκεια του 2020 είτε έκλεισαν με κρατική εντολή είτε εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ
  • εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό κατά τη διάρκεια του 2020 και για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
  • ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα  ενοίκια

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων δεν θα ισχύσουν τα τεκμήρια εφόσον τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020, δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019 και οι τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή εφόσον το υπερβαίνουν η επιπλέον διαφορά θα πρέπει να δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση

3. Φορολογούμενοι 60 ετών και άνω:  Ένα νέο κωδικό θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2019 συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι απαλλάσσονται από το μέτρο των ηλεκτρονικών πληρωμών για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020.

4. Επιστρεπτέες προκαταβολές: Στο έντυπο Ε3 προστίθεται νέος πίνακας στον οποίο θα συμπληρωθούν τα ποσά των ενισχύσεων που ελήφθησαν από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις  στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση  

5. Εισοδήματα από ενοίκια: Η ΑΑΔΕ έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου προκειμένου στο φετινό έντυπο Ε2 να είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία για τα μισθώματα από ακίνητα. «Δεξαμενή» για την άντληση των στοιχείων θα αποτελέσουν οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβάλλονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και οι «δηλώσεις COVID» για τα «κουρεμένα» ενοίκια. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου τα ποσά που εισέπραξαν οι εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων όπως συμβαίνει με τους μισθωτούς ή τους συνταξιούχους παρά μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ή της προσκόμισης των ανάλογων παραστατικών και εγγράφων.

6. Ανακαινίσεις: Προστίθεται νέος κωδικός  στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έως 16.000 ευρώ μειώνουν ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών κατά 40% τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων με τη συνολική έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ

7. Μετοχές: Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 για τα stock options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

8. Δωρεές:  Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»  και υπέρ αυτής, που πραγματοποιήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθεί ειδικός κωδικός.

9. «Επενδυτικοί Άγγελοι»: Θα υπάρξει νέος κωδικός στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθεί το ύψος των εισφερόμενων κεφαλαίων σε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων . Σύμφωνα με το νόμο στην περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων για ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% από το φορολογητέο εισόδημά

10. Φορολογική κατοικία: Προστίθεται ειδικός κωδικός για όσους μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα καθώς ο νόμος προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος τους.

11. Ηλεκτρικά οχήματα: Θα υπάρχει νέος κωδικός για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για το εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν. Η αρχή θα γίνει  από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη  και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα σας... δαγκώσουν τα τεκμήρια: Ποιες αλλαγές ισχύουν φέτος

Ποια είναι τα εισοδήματα που προέρχονται από κυβερνητικά μέτρα στήριξης και μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης. Ποιες είναι οι 17 κατηγορίες εισοδημάτων που καλύπτουν τεκμήρια.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ο «κρατικός Τειρεσίας» για δάνεια, βαριές κυρώσεις για το myData

Κρατικός φορέας θα χορηγεί πιστοποιητικά πιστοληπτικής αξιολόγησης για να χορηγούνται δάνεια. Ποια θα είναι τα πρόστιμα για τη μη διαβίβαση στοιχείων στο myData. Τι αλλάζει για γονικές παροχές και δωρεές. Το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών.
plirwmes, xrimata, money, epistreptea
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία ευκαιρία για τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν θα υποβάλουν το αργότερο αύριο τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κληθούν να επιστρέψουν εφάπαξ και με τόκο ολόκληρη την επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν.
money, cash, euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθυστερεί η υποβολή των δηλώσεων, ανοικτό ενδεχόμενο παράτασης

Μόνο τέσσερις στους δέκα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος και εξετάζεται παράταση, αλλά χωρίς να παραταθεί αντίστοιχα και η προθεσμία για την πρώτη δόση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζουν σαρωτικοί έλεγχοι της εφορίας σε τουριστικούς προορισμούς

Σε ποιες περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση στρέφονται οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Έρχονται πρόστιμα για φοροδιαφυγή και λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν συστηματικά αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τους ελέγχους.