ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
euro, metrita, cash, money
Φωτο: Shutterstock

ΤτΕ: Υπεδιπλασιάστηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο

Το έλλειμα έφθασε στα 2,1 δισ. ευρώ από 933 εκατ. τον Απρίλιο του 2020, ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 20201 διαμορφώθηκε στα 4,8 δισ. ευρώ.

Σε ανοδική πορεία κινήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τόσο τον Απρίλιο όσο και στο α' τετράμηνο του 2021, βάσει των προσωρινών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ τον Απρίλιο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρή αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκε σε 4,8 δισεκ. ευρώ, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.  

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 933 εκατ. ευρώ έναντι του Απριλίου του 2020.  Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 698 εκατ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε σε απόλυτο μέγεθος περισσότερο από την αξία των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,6% (21,5% σε σταθερές τιμές), σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,0% (21,7% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 42,1% (38,1% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 47,0% (45,4% σε σταθερές τιμές).

To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση κατά 84 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκαν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 185,6% και 210,9% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 24,8%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 3% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Τον Απρίλιο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε υπερδιπλάσιο έλλειμμα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρή αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 4,8 δισεκ. ευρώ. 

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στο ότι η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος από εκείνη της αξίας των εξαγωγών, παρά το ότι οι τελευταίες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, σε σύγκριση με το πρώτο τετράμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,6% σε τρέχουσες τιμές (11,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατά 12,5% (σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 15,6% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,3%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 79,7% και 79,3% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 22,9%. 
Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 105 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε κατά 170,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 221 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) διπλασιάστηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 278 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 181 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 835 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 159 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων προς μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή (408 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά τη μείωση κατά 6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 5,8 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 518 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 703 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 711 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 733 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Απριλίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 8,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2020. 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (προσωρινά στοιχεία)

  Ιανουάριος - Απρίλιος
  201920202021
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-5.187,6-4.709,4-4.816,7
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-5.571,2-5.330,4-5.940,3
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-7.720,3-6.860,6-7.030,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-1.723,1-1.804,9-1.235,7
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-5.997,1-5.055,8-5.795,0
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-83,9-41,2-30,7
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-7.636,4-6.819,4-7.000,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-5.913,2-5.014,6-5.764,4
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών10.535,99.632,611.521,7
 Καύσιμα3.054,32.152,82.717,9
 Πλοία (πωλήσεις)33,117,424,5
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία7.448,57.462,58.779,3
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών18.256,216.493,318.552,5
 Καύσιμα4.777,43.957,73.953,6
 Πλοία (αγορές)117,058,655,2
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία13.361,812.477,014.543,6
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)2.149,11.530,31.090,5
I.B.1Εισπράξεις 8.078,57.200,56.756,0
 Ταξιδιωτικό1.290,0607,1125,7
 Μεταφορές5.304,85.137,34.924,1
 Λοιπές υπηρεσίες1.483,71.456,11.706,1
I.B.2Πληρωμές 5.929,55.670,25.665,5
 Ταξιδιωτικό914,2401,396,9
 Μεταφορές3.445,33.655,13.780,8
 Λοιπές υπηρεσίες1.570,01.613,81.787,9
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)517,8574,41.422,4
I.Γ.1Εισπράξεις 2.736,82.823,53.147,6
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)87,266,867,1
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)946,6983,61.141,4
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα1.703,01.773,21.939,0
I.Γ.2Πληρωμές 2.219,02.249,11.725,1
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)462,4474,4413,7
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)1.616,01.643,81.127,8
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα140,6130,9183,7
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)-134,246,6-298,8
I.Δ.1Εισπράξεις 1.042,21.224,81.179,0
 Γενική κυβέρνηση567,7591,1646,3
 Λοιποί τομείς474,5633,7532,7
I.Δ.2Πληρωμές 1.176,41.178,21.477,8
 Γενική κυβέρνηση796,7742,01.041,0
 Λοιποί τομείς379,6436,1436,8
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)215,7391,4221,1
II.1Εισπράξεις 399,9483,2704,3
 Γενική κυβέρνηση337,8450,0542,6
 Λοιποί τομείς62,233,2161,7
II.2Πληρωμές 184,291,8483,3
 Γενική κυβέρνηση1,41,41,4
 Λοιποί τομείς182,990,3481,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-4.971,9-4.318,0-4.595,7
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-4.078,4-4.278,9-4.127,7
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-1.077,7-948,4-571,9
    Απαιτήσεις109,7142,8517,6
    Υποχρεώσεις1.187,41.091,21.089,5
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *-5.184,816.253,5-857,4
    Απαιτήσεις-1.050,010.676,0-264,4
    Υποχρεώσεις4.134,8-5.577,5593,0
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *2.509,0-19.974,2-2.232,9
    Απαιτήσεις-5.325,52.564,0218,6
    Υποχρεώσεις-7.834,622.538,22.451,5
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-634,486,6-3.262,1
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-325,0390,2-465,5
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)893,539,1468,0

 

  Απρίλιος
  201920202021
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-1.410,6-1.146,2-2.079,1
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-1.067,2-879,9-1.662,5
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-1.720,6-1.266,4-1.964,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-299,0-283,6-437,6
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-1.421,6-982,8-1.527,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-8,1-7,1-12,3
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-1.712,5-1.259,3-1.952,5
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-1.413,4-975,7-1.514,8
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών2.839,61.981,23.101,7
 Καύσιμα909,7305,5720,0
 Πλοία (πωλήσεις)2,61,48,4
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία1.927,31.674,32.373,3
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών4.560,23.247,65.066,4
 Καύσιμα1.208,7589,21.157,6
 Πλοία (αγορές)10,78,520,7
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία3.340,82.650,03.888,1
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)653,4386,5302,3
I.B.1Εισπράξεις 2.218,11.583,51.878,9
 Ταξιδιωτικό543,513,842,9
 Μεταφορές1.341,21.209,01.372,7
 Λοιπές υπηρεσίες333,5360,6463,3
I.B.2Πληρωμές 1.564,71.196,91.576,7
 Ταξιδιωτικό332,48,933,3
 Μεταφορές859,2843,91.098,0
 Λοιπές υπηρεσίες373,1344,1445,4
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)-235,9-140,9-82,6
I.Γ.1Εισπράξεις 295,4373,8367,6
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)23,017,116,5
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)225,4211,9267,5
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα47,1144,883,7
I.Γ.2Πληρωμές 531,3514,6450,3
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)115,0120,0105,8
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)391,4363,4284,9
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα24,931,259,6
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)-107,6-125,4-333,9
I.Δ.1Εισπράξεις 135,4131,3121,2
 Γενική κυβέρνηση15,748,327,9
 Λοιποί τομείς119,783,093,3
I.Δ.2Πληρωμές 243,0256,8455,1
 Γενική κυβέρνηση141,2176,8337,5
 Λοιποί τομείς101,879,9117,6
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)29,0134,929,6
II.1Εισπράξεις 57,5154,955,8
 Γενική κυβέρνηση9,7138,711,3
 Λοιποί τομείς47,716,244,4
II.2Πληρωμές 28,519,926,2
 Γενική κυβέρνηση0,40,30,4
 Λοιποί τομείς28,119,725,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-1.381,6-1.011,2-2.049,5
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-1.091,3-516,8-1.669,0
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-326,7-101,0-156,5
    Απαιτήσεις60,318,824,4
    Υποχρεώσεις387,0119,8180,8
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *1.459,511.367,0-1.669,2
    Απαιτήσεις-192,67.084,0-2.536,2
    Υποχρεώσεις-1.652,0-4.283,0-867,0
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-2.168,1-11.738,0227,0
    Απαιτήσεις-544,2-273,7-370,4
    Υποχρεώσεις1.623,911.464,3-597,4
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-31,9126,5-12,8
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-56,0-44,8-70,4
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)290,3494,4380,4
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *6.4238.8279.018

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες

Πρόκειται για δύο εκθεσιακά events, με την πρώτη να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως και τη δεύτερη, να θεωρείται η πιο σημαντική διεθνής, εμπορική έκθεση, στον κλάδο τροφίμων και ποτών.