ΓΔ: 1021.16 -2.97% Τζίρος: 91.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Recovery Fund, Tameio Anakampsis, EU, Evropaiki Enosi
Φωτο: Shutterstock

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην πρώτη θέση στην κατανομή των κεφαλαίων αλλά και στην εκταμίευσή τους βρίσκεται η ελληνική οικονομία και στη δεύτερη στην απορρόφηση, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Ελλάδος.

Στις πρώτες θέσεις στην κατανομή και τις εκταμιεύσεις κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την ανάλυση της Deloitte Ελλάδος με τίτλο «Συγκριτική Ανάλυση Απορρόφησης Κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας μεταξύ Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για τη δυναμική των κρατών μελών της ΕΕ στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Η Deloitte διερεύνησε την ταχύτητα και το βαθμό αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που αναλογούν στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των σχετικών στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο αναλυτικά στα βασικά ευρήματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

  • Κατανομή κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά την κατανομή Κεφαλαίων ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια) ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Κροατία (βλ. διάγραμμα 1). Σημειώνεται ότι, μεταξύ των 26 Κρατών-Μελών με εγκεκριμένο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις επτά (7) Κράτη-Μέλη έχουν αιτηθεί δάνεια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντιστοιχεί στην Ελλάδα (7,0%) και την Ιταλία (6,9%).
  • Εκταμιεύσεις κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά τις Εκταμιεύσεις κεφαλαίων, καθώς και το άθροισμα Εκταμιεύσεων και Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης, ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.
  • Απορρόφηση κεφαλαίων: Η Ισπανία βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά το % απορρόφησης των Κεφαλαίων ΤΑΑ που της αναλογούν, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Κροατία. Όσον αφορά τη Μέση Σχετική Ταχύτητα Απορρόφησης Κεφαλαίων (περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της μέσης σχετικής ταχύτητας παρατίθενται στη σχετική ανάλυση της Deloitte), η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.

 

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν προκαταρκτικά στοιχεία ονομαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2021, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η ανάλυση της Deloitte, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

Όσον αφορά το 1ο σημείο ενδιαφέροντος (κατανομή κεφαλαίων), η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό (16,7%) των Κεφαλαίων ΤΑΑ, ήτοι Επιχορηγήσεις & Δάνεια (ως ποσοστό του ΑΕΠ), με τη Ρουμανία (12,2%) και την Κροατία (11%) να ακολουθούν. Παράλληλα, όσον αφορά την κατανομή κεφαλαίων σε απόλυτα νούμερα, η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα στην οποία αντιστοιχεί η πέμπτη (5η) μεγαλύτερη χρηματοδότηση (~30,5 δισ. ευρώ) από πόρους του ΤΑΑ, ευρισκόμενη πίσω από την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Γαλλία. 

 

Όσον αφορά το 2ο σημείο ενδιαφέροντος (εκταμιεύσεις κεφαλαίων), μόλις οκτώ χώρες έχουν εκταμιεύσει την πρώτη δόση (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με 3,56 δισ. ευρώ), ενώ μόλις πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν αιτηθεί τη δεύτερη δόση (η οποία, για τη χώρα μας, ανέρχεται στο ποσό των 3,56 δισ. ευρώ). Σημειώνεται πως η μοναδική χώρα που έχει εκταμιεύσει τη 2η δόση είναι η Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, συμπεριλαμβανομένων των Εκταμιεύσεων και των Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης, η Ελλάδα έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσό ως % του ΑΕΠ (11,1 δισ. ευρώ, ή 6,07%), ακολουθούμενη από την Κροατία (3,88%), την Ιταλία (3,77%) και τη Ρουμανία (2,66%).

Όσον αφορά το 3ο σημείο ενδιαφέροντος (απορρόφηση κεφαλαίων), η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ελλάδα. Ειδικότερα, μεταξύ των 22 Κρατών - Μελών στα οποία έχουν εκταμιευθεί κεφάλαια ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια), ή πρόκειται να εκταμιευθούν, η Ισπανία έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό επί των αναλογούντων συνολικών Κεφαλαίων ΤΑΑ (44,65%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (36,36%), την Κροατία (35,23%) και την Ιταλία (34,93%). Παράλληλα, η Ελλάδα καταδεικνύει τη μεγαλύτερη μέση σχετική ταχύτητα (11,87x) απορρόφησης Κεφαλαίων ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια), ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Κροατία (7,59x), την Ιταλία (7,38x), τη Ρουμανία (5,21x) και την Ισπανία (5,04x).

 

Η Μέση Σχετική Ταχύτητα Απορρόφησης Κεφαλαίων ΤΑΑ υποδηλώνει την «απόσταση» που έχει καλυφθεί επί του παρόντος από κάθε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη α) τις Συνολικές Εκταμιεύσεις & Κεφάλαια υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης ως % του ΑΕΠ κάθε Κράτους-Μέλους και β) τη διάμεσο των Συνολικών Εκταμιεύσεων & Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης ως % του ΑΕΠ για τα 22 Κράτη-Μέλη στα οποία έχουν εκταμιευθεί Κεφάλαια ΤΑΑ, ή πρόκειται να εκταμιευθούν. 

 

Συμπερασματικά,  παρουσιάζεται μια δυναμική που όμως διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, στον τρόπο, την ταχύτητα και τον βαθμό αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εν λόγω δυναμική, καθώς και η αποδοτική απορρόφηση των κεφαλαίων και η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και δράσεων αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά θετικές οικονομικές επιδράσεις το επόμενο διάστημα, καθώς θα επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις στην πραγματική οικονομία, σε μια περίοδο όπου οι οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται αρνητικά, μεταξύ άλλων, από την αύξηση του πληθωρισμού, του κόστους της ενέργειας και της αύξησης των επιτοκίων.   
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ellada, Greece, Oikonomia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τους πόρους του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις με το 90% να το θεωρούν απαραίτητο για τη στήριξη των πολιτικών ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΒΑ: Επενδύσεις 50 εκατ. την επόμενη διετία για τα νέα βιομηχανικά πάρκα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ωφεληθούν τα 14 μεγαλύτερα βιομηχανικά πάρκα της χώρας, καθώς προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τους με στόχο να μετατραπούν σε τεχνολογικά έξυπνα και περιβαλλοντικά βιώσιμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Ταμείο Ανάκαμψης πρόσθετα έργα 161 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, χρηματοδοτούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχευμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
european union-europi-europe-komision
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» για τους ελέγχους των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ελλείψεις στη διασφάλιση και τη λογοδοσία όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σχέδιο της Κομισιόν για εκτενείς ελέγχους όπου θα επαληθεύονται τα ορόσημα και οι τιμές στόχοι.
staikouras
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Σταϊκούρας: Προχωρά η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τρέχουν 440 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τα στενά χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.