ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
euro, metrita, cash, money
Φωτο: Shutterstock

Στο «μείον» οι χορηγήσεις δανείων λόγω των υψηλότερων επιτοκίων

Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ οδηγούν σε κατακόρυφη αύξηση το κόστος δανεισμού και περιορίζουν σημαντικά τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Οι δέκα αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφήνουν τα σημάδια της και στην πορεία των χορηγήσεων  προς τις επιχειρήσεις, με τον δανεισμό να καθίσταται όλο και πιο ακριβός. 

Όπως έχουν δείξει τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων στην Ελλάδα πριν από ένα έτος ήταν 3,98%, ενώ τον Ιούλιο του 2023 είχε εκτιναχθεί στο 6,21%, μια αύξηση κατά 2,23%. Τα υψηλά επιτόκια οδήγησαν σε αρνητικές καθαρές ροές δανείων στον ιδιωτικό τομέα στο 7μηνο 2023 (-1,5 δισ. ευρώ), έναντι θετικών ροών 4 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, όταν δεν υπήρχε ακόμη η επίδραση των υψηλών επιτοκίων.

Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται και στα νέα δεδομένα του Αυγούστου που δείχνουν νέα υποχώρηση των χορηγήσεων, αν και πιθανώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι αφορούν δεδομένα για τον μήνα Αύγουστο, ο οποίος και λόγω εποχικότητας είναι λιγότερο «δραστήριος» τόσο για τη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. 

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 1,2%, τον Αύγουστο του 2023, από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. 

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 566 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.157 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αρνητική χρηματοδότηση τόσο προς τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς τα νοικοκυριά. 

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2023, ήταν αρνητική κατά 165 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 193 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 1,6% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα. 

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Αύγουστο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 0,9% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 401 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.350 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2023, ήταν αρνητική κατά 319 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,0% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 2,4% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 293 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.146 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 8,6% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 25 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 29 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Αύγουστο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 100 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -3,2% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 67 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)

 ΙΟΥΝ.2023ΙΟΥΛ.2023ΑΥΓ.2023
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης188.299187.012186.162
    Μηνιαία καθαρή ροή587-1.157-566
    (%) 12μηνη μεταβολή2,7%0,6%1,2%
*   
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης74.41274.48274.200
    Μηνιαία καθαρή ροή-1.212193-165
    (%) 12μηνη μεταβολή2,7%-0,4%1,6%
    
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης113.887112.531111.962
    Μηνιαία καθαρή ροή1.799-1.350-401
    (%) 12μηνη μεταβολή2,8%1,2%0,9%
    
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης71.52270.30869.821
    Μηνιαία καθαρή ροή1.633-1.175-319
    (%) 12μηνη μεταβολή6,3%3,7%3,0%
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης63.55662.36862.071
      Μηνιαία καθαρή ροή1.399-1.146-293
      (%) 12μηνη μεταβολή5,8%3,1%2,4%
    
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.9667.9407.750
        Μηνιαία καθαρή ροή234-29-25
        (%) 12μηνη μεταβολή11,1%8,5%8,6%
    
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.5994.5224.522
        Μηνιαία καθαρή ροή103-100-16
        (%) 12μηνη μεταβολή-2,4%-3,3%-3,2%
    
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης37.76637.70037.619
     Μηνιαία καθαρή ροή63-74-67
     (%) 12μηνη μεταβολή-2,7%-2,6%-2,4%
    
   1. Στεγαστικά   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης28.89928.80428.712
        Μηνιαία καθαρή ροή-38-116-81
        (%) 12μηνη μεταβολή-3,8%-3,8%-3,7%
    
   2. Καταναλωτικά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.5538.5908.602
        Μηνιαία καθαρή ροή994215
        (%) 12μηνη μεταβολή1,5%1,8%2,0%
    
   3. Λοιπά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης315306305
        Μηνιαία καθαρή ροή1-1-1
        (%) 12μηνη μεταβολή-8,2%-7,7%-6,9%
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούλιο

Η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό για το σύνολο της οικονομίας να προσγειώνεται στο 0,6% από 2,7% που ήταν τον Ιούνιο. Αποπληρωμές δανείων από επιχειρήσεις