ΓΔ: 1477.69 -0.27% Τζίρος: 79.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Agores, Metoxes, Stocks, Xrimatistiria, Markets
Φωτο: Shutterstock

NBG Sec.: Ισχυρά τα κεφάλαια και η ρευστότητα των συστημικών τραπεζών

Η ισχυρή ρευστότητα προσφέρει στις 4 τράπεζες τη δυνατότητα συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή.

Ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτηρίζει το γ’ τρίμηνο για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες η NBG Securities, ενώ τονίζει ότι διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, μέσω της οποίας μπορούν να συνεχίζουν να επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις. 

Η διατήρηση σταθερού του Core PPI αντανακλά κυρίως: 

  1. το όφελος από τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, οι οποίες αντιστάθμισαν τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων (NII) λόγω της λήξης του προνομιακού επιτοκίου TLTRO κατά 50 μ.β.,
  2. την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 5,8 δισ. ευρώ, σωρευτικά, και
  3. το σταθερό λειτουργικό κόστος (OpEx) σε τριμηνιαία βάση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, υποστηριζόμενο από τις προσπάθειες των τραπεζών να περιορίσουν το κόστος.

Οι τάσεις αυτές υποστηρίχθηκαν επίσης από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, λόγω του υψηλότερου όγκου εργασιών. Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 57 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, χάρη σε οργανικές δράσεις καθώς και σε πωλήσεις NPE. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις.

 

Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε στο 3ο τρίμηνο του 2023 Core PPI ύψους 365 εκατ. ευρώ (+18,4% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της αυξημένης συνεισφοράς από τίτλους, αντισταθμίζοντας την αύξηση του κόστους καταθέσεων και του αυξημένου κόστους από τα εκδοθέντα ομόλογα.

Η Alpha ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 208 εκατ. ευρώ έναντι 191 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2023, επωφελούμενη επίσης από τις υψηλότερες προμήθειες, και τα χαμηλότερα Opex.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 2,9 δισ. ευρώ, καθώς οι σταθερά χαμηλότερες οργανικές εισροές υπεραντισταθμίστηκαν από την ισχυρή δραστηριότητα θεραπείας και τις αποπληρωμές. Ο δείκτης NPEs συρρικνώθηκε στο 7,2%, μειωμένος κατά 40 μ.β. έναντι του 2ου τριμήνου, ενώ η κάλυψη των NPEs διαμορφώθηκε στο 40,8%, αυξημένη κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση.

Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε το 3ο τρίμηνο, με τον δείκτη FL CET1 να διαμορφώνεται στο 13,9%, έναντι 13,6% το 2ο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης Συνολικών Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,2% το 3ο τρίμηνο έναντι 18,0% το 2ο τρίμηνο.

Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε Core PPI ύψους 462 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο (+0,7% σε τριμηνιαία βάση), χάρη στα δάνεια, τα ομόλογα, τα παράγωγα προϊόντα και τις διεθνείς δραστηριότητες. Το bottom line διαμορφώθηκε σε 318 εκατ. ευρώ (-7,4%) προ εφάπαξ, καθώς τα αυξημένα NII και οι υψηλότερες προμήθειες αντισταθμίστηκαν από τα μειωμένα έσοδα από συναλλαγές και λοιπά έσοδα και τα αυξημένα OpEx.

Τα ακαθάριστα δάνεια διευρύνθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ σε 42,2 δισ. το 3ο τρίμηνο. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 145 εκατ. σε 2,1 δισ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε σε 4,9% από 5,2% το 2ο τρίμηνο και 5,6% το 3ο τρίμηνο του 2022.
Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε στο 9μηνο – το συνολικό CAD ανήλθε σε 19,5% και το FLCET1 σε 16,8% στο 9μηνο, αυξημένο κατά 230 μ.β. και 260 μ.β. σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

Εθνική Τράπεζα 

Η ΕΤΕ ανακοίνωσε Core PPI ύψους 481 εκατ. ευρώ (+7,5% σε τριμηνιαία βάση), υποστηριζόμενη από την ανατιμολόγηση λόγω βασικού επιτοκίου που ωφέλησε τα έσοδα από τόκους δανείων, παρά τη συμπίεση των περιθωρίων δανείων, την αύξηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (σε όρους ευρώ) κατά 31 μ.β. σε τριμηνιαία βάση (σε 156 μ.β.), καθώς και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης χονδρικής.

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 353 εκατ. ευρώ (+19,9%). Το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 570 εκατ. ευρώ σε 1,2 δισ. ευρώ, με σχεδόν μηδενικό οργανικό σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μετά και την τελευταία συναλλαγή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σε 3,7% (έναντι 5,4% το 2ο τρίμηνο του 2023) και η κάλυψη αυξήθηκε σε 93,1% (έναντι 82,1% το 2ο τρίμηνο του 2023).

Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,6% σε 17,9%, υποστηριζόμενος από την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων (CAD) ανήλθε σε 20,3%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε Core PPI ύψους 457 εκατ. ευρώ (+10,9% σε τριμηνιαία βάση), υποστηριζόμενη κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων και τη διαχείριση του κόστους καταθέσεων. Τα έσοδα από αμοιβές ήταν χαμηλότερα το 3ο τρίμηνο, καθώς η εποχικά ηπιότερη δραστηριότητα σύναψης νέων δανείων επιβάρυνε την απόδοση, ενώ τα Opex ήταν επίσης χαμηλότερα, καθώς η Τράπεζα συνέχισε να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ (+131,8% σε τριμηνιαία βάση), επηρεασμένα επίσης από τις χαμηλότερες προβλέψεις και τη μη καταγραφή ανόργανων χρεώσεων απομείωσης κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν στα 2 δισ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, μειωμένα κατά 39% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα τόσο από την εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από την οργανική μείωση. Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του 5,5%, ευρισκόμενος σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου ’22 (8,8%).

Ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στο επίπεδο του 12,9%, κυρίως λόγω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων. Ο συνολικός δείκτης CAD διαμορφώθηκε σε 17,6%, άνετα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις εποπτικές οδηγίες.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Η ακτινογραφία στα μεγέθη α' τριμήνου των τραπεζών από την NBG Securities

Οι τρεις παράγοντες που πίεσαν τα κέρδη προ προβλέψεων και η αντιστάθμιση από τη μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων. Νέα μείωση του δείκτη NPE, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και άφθονη ρευστότητα.
ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί οι αναλυτές βλέπουν συνέχεια στο ράλι των τραπεζικών μετοχών

Μπαράζ αναβαθμίσεων στις τιμές στόχους από μεγάλους διεθνείς οίκους και εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Εγκώμια από την DBRS στις ελληνικές τράπεζες και επάνοδος της Εθνικής στην επενδυτική βαθμίδα.
ΑΓΟΡΕΣ

Τραπεζικό ράλι «βλέπουν» οι αναλυτές: Όλες οι νέες τιμές - στόχοι

Διψήφια ποσοστά περαιτέρω ανόδου των τραπεζικών μετοχών προβλέπουν οι επενδυτικοί οίκοι, με βασική ώθηση από τα αυξημένα επιτόκια. Ποιες τιμές δίνουν Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Ambrosia Capital και Axia.
ΑΓΟΡΕΣ

Μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις τράπεζες, σε... απογείωση οι τιμές στόχοι

Αναλυτές ξένων και ελληνικών οίκων αναθεωρούν τις προβλέψεις για τις μετοχές και την κερδοφορία των τραπεζών και στρώνουν το έδαφος για ράλι. Τι ανακοίνωσαν S&P, JP Morgan, Morgan Stanley, Eurobank Equties και Pantelakis Securities.