Φωτο: Shuuterstock

Νέο μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας

Η κα Anne Marion-Bouchacourt, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, η κα Anne Marion-Bouchacourt εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας: «Η κα Anne Marion-Bouchacourt διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, και έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και εταιρειών. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος του ομίλου της Societe Generale για περισσότερο από 15 έτη, και συγκεκριμένα ως ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού, ως CEO της Societe Generale China, καθώς και ως CEO επενδυτικής τραπεζικής του Ομίλου στην Ελβετία.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ενίσχυση του Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο μέλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και κουλτούρας.

Η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), τoυ Ν. 4261/2014 και τις Κοινές Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της (EBA/GL/2017/12), ενισχύει τη συμμετοχή και των δύο φύλων στo Διοικητικό Συμβούλιο και τις ανώτερες Διοικητικές θέσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETE: Ισχυρή η ζήτηση για τα εταιρικά ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Η επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με υψηλή υπερκάλυψη αποδεικνύει το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόνισε ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής της Εθνικής Τράπεζας, Β. Καραμούζης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μιχαηλίδης: Το τραπεζικό σύστημα «άντεξε» στην κρίση και θα στηρίξει την οικονομία 

«Η κρίση υπήρξε μία σκληρή και μεγάλη όμως πρόκληση, την οποία μετατρέψαμε σε ευκαιρία, επιταχύνοντας θεαματικά τη μετάβαση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στη ψηφιακή εποχή», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΕ: Στις 30/6 η τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η έγκριση των ετήσιων οικονομικων καταστάσεων αλλά και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού για αποπληρωμή κατόχων τίτλων Additional Tier I μεταξύ των θεμάτων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δάνεια σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».