Κλείνει τις μονάδες σε ΗΠΑ και Κίνα η Πλαστικά Θράκης

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία του Ομίλου, η Πλαστικά Θράκης προχωράει στην εκποίηση του ακινήτου της στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας της Thrace China και η εκκαθάρισή της.

Την οριστική παύση των δραστηριοτήτων της Thrace Linq στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης, με την μεταφορά της πρώτης γραμμής παραγωγής να μεταφέρεται στην θυγατρική του ομίλου στην Ευρώπη που θα εξυπηρετεί και την αγορά στην Αμερική. Το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας θα εκποιηθεί, με την Πλαστικά Θράκης να ανακοινώνει επίσης και την παύση λειτουργίας και εκκαθάριση της εταιρείας Thrace China.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εταιρείας που θα βελτιώσει την κερδοφορία του Ομίλου.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας Πλαστικά Θράκης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει την εφαρμογή της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και την επικέντρωση σε αγορές και προϊόντα που μεγιστοποιούν την απόδοση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 τη μεταφορά της πρώτης γραμμής παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc., η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α και την εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low Ltd, η οποία εδρεύει στο Forfar της Σκωτίας, με σκοπό την ενδυνάμωση και περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων της στην αγορά της Μ. Βρετανίας και της Β.Δ. Ευρώπης.

Εφαρμόζοντας περαιτέρω το πλάνο εσωτερικής αναδιάρθρωσης εντός του 2020 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Τη μεταφορά και της δεύτερης γραμμής παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc. και την εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics, η οποία εδρεύει στο Μαγικό Ξάνθης, ενδυναμώνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της θυγατρικής και τη δυνατότητα ανάπτυξης των συνολικών της πωλήσεων. Η μεταφορά της γραμμής παραγωγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και η εγκατάστασή της θα ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2020. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η οριστική παύση λειτουργίας της Thrace Linq Inc. και η συνέχιση εξυπηρέτησης της αγοράς των γεωυφασμάτων στην Αμερική από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ευρώπη και από την Lumite Inc., κοινοπραξία του Ομίλου στις Η.Π.Α. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου

(β) Την εκποίηση του βιομηχανικού ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η Thrace Linq Inc. Η Διοίκηση έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. 

(γ) Την παύση λειτουργίας και εκκαθάριση της εταιρείας Thrace China. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως γραφείο πώλησης της Thrace Nonwovens & Geosynthetics στην αγορά της Κίνας, με εξαιρετικά περιορισμένη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πωλήσεις στην αγορά της Ασίας πραγματοποιούνται απευθείας από την Thrace Nonwovens & Geosynthetics. Επισημαίνεται ότι από την παραπάνω ενέργεια δεν θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα του Ομίλου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Σε μεταγενέστερο χρόνο τα κέρδη από τη μεταβίβαση ακινήτου

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν έως σήμερα, συνεπεία της μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής της εταιρείας Thrace Linq Inc, χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 200.000 ευρώ στην παραγωγή προστατευτικών μασκών από την Πλαστικά Θράκης

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητας αναμένεται να φτάσει τις 100.000 περίπου μάσκες την ημέρα.