Pasal Development
Pasal Development

Pasal: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Στα 8.419.464 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Pasal και διαιρείται σε 16.838.928 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Στα 8.419.464 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Pasal, έπειτα από την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 02/12/2019 και το από Δ.Σ. στις 25/05/2020.

Η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ ξεκινά από τις 15/07/2020. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 16.838.928 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 16.838.928.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της ΑΜΚ ύψους 10.028.517,12 ευρώ, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων» του εγκριθέντος στην από 17/06/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ