ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Pasal Development
Pasal Development

Pasal: Αυξημένα τα έσοδα το γ' τρίμηνο, οι επιπτώσεις της πανδημίας

Στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την συμφωνία εξυγίανσης. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων την 30/09/2020 διαμορφώθηκε σε 31,7 εκατ. ευρώ αντί 31,05 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.

Στα 27,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής της Pasal Development το τρίτο τρίμηνο του 2020, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 2,02 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 450 χιλ. ευρώ το 2019.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκρίθηκε στις 29/08/2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30/09/2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 25,9 εκατ. ευρώ. 

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Σημειώνεται ότι στις 9/07/2020 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων 10 εκατ. ευρώ ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Γ΄ Τρίμηνο ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30/09/2020 διαμορφώθηκε σε 31,7 εκατ. ευρώ αντί 31,05 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.

Στις 10/8/2020 εκταμιεύτηκε ομολογιακό δάνειο ποσού 13,8 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank. Μετά την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων (κυρίως προς την Alpha Bank ύψους 23,9 χιλ. ευρώ) οι τραπεζικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν σε 14,6 εκατ. ευρώ.

Την 20/11/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 9.102.451,50 ευρώ με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – Ανώνυμη Εταιρεία» και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία «JPA Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού».

Συνέπειες του κορονοϊού

Λόγω της πανδημίας υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην αγορά ακινήτων καθώς η οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση. Είναι δύσκολες οι ποσοτικές εκτιμήσεις, καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται. Ενδέχεται να ανασταλούν αγοραπωλησίες και πιθανόν θα ακυρωθούν προγραμματισμένες επενδύσεις λόγω αύξησης του ρίσκου. Οι κλάδοι των ακινήτων που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο είναι τα εμπορικά καταστήματα τα malls και τα ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της αποκατάστασης της επενδυτικής ζήτησης από το εξωτερικό και της βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα επαναφοράς της ομαλότητας.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχεται από ενοικίαση αποθηκών (logistics) και δεν προβλέπεται καμία μείωση εσόδων για το 2020. Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού τους και ακολουθεί τις κρατικές οδηγίες. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Pasal Development
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διάσωση της Pasal με ένεση 10 εκατ. από την Sterner Stenhus

Νέα σελίδα για την Pasal Development με την αποχώρηση της οικογένειας Θεοδωρίδη μέσω ΑΜΚ και την είσοδο της Sterner Stenhus του Ηλία Γεωργιάδη. Η εταιρεία ακινήτων κλείνει τις εκκρεμότητες με τον τραπεζικό δανεισμό της.