ΓΔ: 902.04 0.24% Τζίρος: 72.38 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Pasal Development
Pasal Development

Πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της Pasal

Με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 10.028.517,12 ευρώ μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου των αδιάθετων μετοχών.

Πλήρως καλύφθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Pasal, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 10.028.517,12 ευρώ μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου των αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα:

  • από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 1,40% του ποσού της αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού €140.415,92 που αντιστοιχεί σε 209.576 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 14.758.360 έμειναν αδιάθετες μετοχές.
  • με την από 07.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το σύνολο των 14.758.360 αδιάθετων νέων μετοχών διατέθηκε κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας, και σύμφωνα με τους όρους του από 16.10.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού που η Εταιρεία έχει υπογράψει, μεταξύ άλλων, με την Alpha Bank Α.Ε. και την εταιρεία «STERNER STENHUS GREECE AB» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), στην εταιρεία «STERNER STENHUS GREECE AB», η οποία κάλυψε πλήρως τις προσφερόμενες αδιάθετες μετοχές και κατέβαλε το συνολικό ποσό των € 9.888.101,20.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 10.028.517,12 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 7.483.968 ευρώ, με την έκδοση 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 2.544.549,12 ευρώ θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 8.419.464 ευρώ και διαιρείται σε 16.838.928 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Σημειώνεται πως η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02/12/2019 («ΕΓΣ») σε συνδυασμό με την από 25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε από τις 24/06/2020 έως και τις 09/07/2020. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Pasal Development
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διάσωση της Pasal με ένεση 10 εκατ. από την Sterner Stenhus

Νέα σελίδα για την Pasal Development με την αποχώρηση της οικογένειας Θεοδωρίδη μέσω ΑΜΚ και την είσοδο της Sterner Stenhus του Ηλία Γεωργιάδη. Η εταιρεία ακινήτων κλείνει τις εκκρεμότητες με τον τραπεζικό δανεισμό της.