ΓΔ: 897.01 -1.45% Τζίρος: 251.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Mls

MLS: Στις 27/7 η καταβολή τόκων στους ομολογιούχους 

Πρόκειται για την 4η περίοδο εκτοκισμού ομολόγου που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019, ενώ το ποσό ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, με το επιτόκιο να είναι σταθερό στο 4,3%.

Την καταβολή των τόκων στους κατόχους εταιρικού ομολόγου το οποίο εκδόθηκε τον Ιουλιο του 2019 στις 27 Ιουλίου, ανακοίνωσε η εταιρεία MLS Πληροφορική. 

Όπως διευκρινίζει πρόκειται για την 4η περίοδο εκτοκισμού του συγκεκριμένου ομολόγου, ενώ το ποσό ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, με το επιτόκιο να είναι σταθερό στο 4,3% (προ φόρων).

Η εταιρεία διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της ότι: «Η «MLS Πληροφορική Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 25.07.2019, η ημέρα προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου για την 4η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου, ήτοι από 27.04.2020 έως 27.07.2020, είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), ήτοι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020. Η ημερομηνία κατά την οποία οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 4ο τοκομερίδιο (Ex coupon Date), είναι η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω περίοδο εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.700 Ομολογίες και οι οποίες σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται σε 72.825,28 Ευρώ, ήτοι ποσό 10,8694444444 Ευρώ ανά Ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,30% (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδράμοντα χρόνο.

Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ATHEXCSD») τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MLS: Δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.