Φωτο: Shutterstock

Eurobank: Διανομή από τα κλασματικά υπόλοιπα της Cairo Mezz

Το τελικό ποσό είναι €2.058,19. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 25.09.2020.

Το ποσό των 2.058,19 ευρώ θα καταβάλει η Eurobank Holdings στους μετόχους της, το οποίο προέρχεται από την άθροιση των κλασματικών υπολοίπων της Cairo Mezz, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της. 

Παράλληλα η τράπεζα αναφέρει αναλυτικά σε ποιους μετόχους θα διατεθεί το εν λόγω ποσό και τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να το διεκδικήσουν. 

Αναλυτικότητα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Σε συνέχεια της από 16.10.2020 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ενημερώνει ότι στις 26.10.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης των 18.236 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc (πρώην MAIRANUS Ltd) που σχηματίστηκαν από την άθροιση των κλασματικών υπολοίπων των μετοχών της Cairo Mezz που απέκτησαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στο πλαίσιο της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της σε είδος και απόδοσης σε αυτούς μετοχών της Cairo Mezz, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία, αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που κατείχαν οι μέτοχοί της την κατωτέρω ημερομηνία καταγραφής, όπως αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 28.07.2020.
 
Το τελικό καθαρό προϊόν της πώλησης ανέρχεται σε €2.058,19. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 25.09.2020 (record date).

Το ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους από το προϊόν της πώλησης θα αποδοθεί ως εξής:

Α) Στους δικαιούχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα») ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση, στις 04.11.2020, σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα.

Β) Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράξουν το προαναφερθέν ποσό από τις 04.11.2020 ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ή

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι δικαιούχοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (ΚΑΜΕ) και, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400)».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Κεφαλαιακό όφελος 155 εκατ. μετά το swap ελληνικών ομολόγων

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η κίνηση προσθέτει 40 μονάδες βάσης (μ.β.) στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Ο δείκτης διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 16,3% από 15,6% στο τέλους του 9μήνου.
Φώτο: Shutterstock
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την εξαγορά της ελληνικής HSBC διαπραγματεύεται η Eurobank

Όπως μεταδίδει το Bloomberg βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και το τίμημα της συναλλαγής θα μπορούσε να ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ. Η HSBC είναι η μόνη ξένη τράπεζα που διατηρεί υπηρεσίες λιανικής στην Ελλάδα.