ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: epsilonnet.gr

Epsilon Net: Διψήφια αύξηση εσόδων και κερδών στο εννεάμηνο

Η στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω κινήσεων, όπως η εξαγορά του 80% της Data Communication καθώς και της εξαγοράς της Singular Logic.

Μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών αλλά και στα κέρδη προ φόρων εμφάνισε ο όμιλος της Epsilon Net σε επίπεδο τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου, ενώ ο όμιλος κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών προχώρησε με γοργά βήματα στην υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 11,50 εκατ. ευρώ έναντι 10,26 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,15%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,47 εκατ. ευρώ έναντι 2,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,96%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,19% ανερχόμενα σε 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019.

Αντίστοιχα, το γ’ τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 2,39 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,17%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,64 εκατ. ευρώ έναντι 0,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,57%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,65% ανερχόμενα σε 0,23 εκατ. ευρώ έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019.

Σημειώνεται πως κατά το τρίτο τρίμηνο, ειδικότερα τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,34 εκατ. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% της hoteliga International spZoo με έδρα την Πολωνία.

Τον Αύγουστο του 2020 η εταιρεία πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ από την ΑΑΔΕ, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος στις Ελληνικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) της ΑΑΔΕ αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του, το εννεάμηνο του 2020.

Όπως παρατηρείται από τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 , ο Όμιλος ακόμα και μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της πανδημίας COVID-19 για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, κινείται με θετικό πρόσημο και αυξάνει τα οικονομικά του μεγέθη λόγω των ακόλουθων παραγόντων:

α) Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αυξάνεται η τάση των επιχειρήσεων για απόκτηση και χρήση συστημάτων πληροφορικής βασισμένα σε web και cloud τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης από απόσταση. Το σύνολο των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται απόλυτα στις παραπάνω ανάγκες των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες,

β) Η πιστοποίηση που έλαβε ο Όμιλος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον Αύγουστο του 2020, τον κατατάσσει στις πρώτες επιλογές των επιχειρήσεων για την εναρμόνισή τους με την νέα υποχρέωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData της Α.Α.Δ.Ε.,

γ) Οι εφαρμογές λογισμικού και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι σημαντικές για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και την ανταλλαγή δεδομένων με τις κρατικές αρχές,

δ) Ο Όμιλος διαθέτει ένα ισχυρό πελατολόγιο, άνω των 30.000 ενεργών πελατών , καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας αγοράς, με συνέπεια να μην εκτίθεται σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου COVID-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Τέλος, σημειώνεται πως η στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου στην αγορά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω σημαντικών κινήσεων, όπως η εξαγορά του 80% της εταιρείας Data Communication τον Οκτώβριο καθώς και της συμφωνίας ισομερούς εξαγοράς της Singular Logic Α.Ε., από τις εταιρείες Epsilon Net και Space Hellas, τον Νοέμβριο.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

epsilon net
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Έκτακτη Γ.Σ. για split μετοχών στις 12 Οκτωβρίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2021.